Getty Images
02.09.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Fem idéer til at styrke innovation i hverdagen

Der er mange måder at styrke innovationen på. En af måderne er at skabe en kultur, der gør det let for dine medarbejdere at tænke innovativt. Her får du fem gode idéer til, hvordan du styrker innovationen i din virksomhed.

1. Forstå kundens behov

Udgangspunktet er kunderne. For at skabe reel værdi for kunden er det helt essentielt at have et indgående kendskab til kundens behov. Hvad kunden siger, gør, tænker og føler. Derfor er tæt kontakt med kunden vigtig og kan gribes an på flere måder. En helt traditionel måde er gennem interviews og observation af ”lead users”, som er en bruger, der er helt i front. En ”lead user” kan være en vigtig kilde til nye indsigter, så undersøg hvad de gør, hvad de har ændret eller tilføjet til jeres produkt, og hvordan de bruger produktet anderledes, end I havde forestillet jer.
 

2. Vær på forkant med de nye teknologier

Der er mange nye teknologier i spil som eksempelvis IoT, Quantum computing, Deep neural networks, 4D-printing og Augmented Reality. Det kan være overvældende at følge med i udviklingen og forstå, hvad de nye teknologier betyder for jeres forretning, og ikke mindst hvilke muligheder det giver. En måde at komme på forkant med udviklingen kan være at forfølge nysgerrigheden og opsøge viden aktivt, som eksempelvis en studietur, hvor du præsenteres for nye teknologier. En anden mulighed kan være at sætte en 3D printer op i kantinen, og se hvad der sker. Sådan finder du hurtigt ud af, hvilke medarbejdere der har en speciel interesse i at undersøge og arbejde videre med den udvalgte teknologi.
 

3. Fokusér idéudviklingen

Når I har fået et klart billede af kundens behov, og de muligheder der ligger i nye teknologier, kan I begynde at idéudvikle. Når man arbejder med innovation, er det vigtigt at holde sig for øje, at processen gerne skal ende med et produkt, der kan sælges. Derfor er det vigtigt at opstille mål for innovationen, der klart giver udtryk for, hvad præcist vi forsøger at opnå, og hvad der tæller som et godt resultat.
 
Der findes et utal af metoder til at sætte gang i fantasien og kreativiteten. Du kan bruge brainstorming, ”negativ” brainstorming eller rollespil som metode. Eller du kan indlægge nogle ”benspænd”, der er med til at fokusere idéudviklingen.
 

4. Kombinere udvikling med eksisterende viden

Hold dig for øje, at nye idéer ofte opstår, når vi kombinerer viden eller løsninger, der allerede findes. En måde at skabe nye forbindelser på kan være ved at søge inspiration fra beslægtede brancher. Jo mere radikal innovation man leder efter, jo længere væk fra ens egen branch skal man lede.
 
En anden mulighed er at sætte et team af medarbejderne, på tværs af virksomheden, sammen under idégenereringen. Værdifuld viden kan ligge gemt her. Et forbilledligt eksempel er Steve Jobs design af Pixars kontorbygning. Her sørgede han for en central placering af toiletterne for at understøtte tilfældige møder. En mindre radikal løsning kunne være at flytte rundt på kopimaskinen eller kaffemaskinen for at skabe rum for videndeling.
 

5. Proto-typing

Efter en veludført idéudvikling står I med en række idéer, som skal prioriteres. Gruppér jeres idéer. Hvilke idéer giver retning, energi og nye idéer? Definér højst tre centrale og retningsgivende idéer, som I vil arbejde videre med.
 
En måde hurtigt at få greb om idéernes møde med virkeligheden er at arbejde med metoden for ”fast proto-typing”. Her udvikles der små billige modeller for idéens udførelse i praksis, der afprøves og justeres til i samarbejde med slutbrugeren. Denne proces sikrer løbende justeringer og tilpasninger på baggrund af konkret viden fra slutbrugeren.
 

Kom godt i gang

Hvis du vil i gang med at styrke innovationen i din virksomhed, kan du med fordel deltage i DI’s innovationsuddannelse, hvor vi dykker ned i værktøjer, der kan hjælpe dig til at lykkes med innovation.

Du lærer om forskellige innovationsmodeller og innovationstyper, og du får konkrete redskaber til at kortlægge din virksomheds behov og muligheder med digitale teknologier.

Du får også inspiration til, hvordan du kan arbejde med FN’s Verdensmål og konkrete redskaber og værktøjer til at komme tættere på dine kunder. Du får endnu flere idéer til at skabe din virksomheds forretning i 2020’erne.

Knæk koden med udvikling og innovation i en kompleks verden

På to intensive dage får du indsigt i, hvordan du fornyer din virksomhed og kommer på helt nye idéer til din forretning gennem kvalificeret kortlægning af din kundes behov, digitale teknologier og mega trends som for eksempel FN’s 17 Verdensmål.

Læs mere, klik her.

Relateret