03.12.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Guide til innovation fra USA’s førende på feltet

DI’s årlige USA-innovationstur løb af stablen i november, hvor 21 medlemsvirksomheder var med på 18 besøg hos de mest innovative virksomheder i Silicon Valley og Boston. Besøgene viste klart, hvordan innovation bliver en integreret del af virksomheden. Her får du de vigtigste ’take-aways’ fra turen.

Arbejdet med innovation er en udfordring for alle virksomheder. DI’s innovationsstudietur giver et unikt kig ind i maskinrummet hos nogle af de helt store virksomheder i USA. Selvom de virksomheder, vi besøgte, er meget forskellige, så er skabelonen til innovation tydelig. Her får du en miniguide til, hvordan innovation med fordel kan gribes an:

Tænk i problemløsning

Hav et konkret problem for øje, når du går i gang med den innovative proces – hvad er det for en problemstilling, du vil løse?. Og her er det indforstået, at alt, hvad du foretager dig, er kundeorienteret. Her er ”designtænkning” en tilgang, som er alt afgørende.  Kundeinddragelse er et nøglebegreb, og kunden skal være med hele vejen. Men det er ikke tilstrækkeligt kun at løse kundens konkrete problem her og nu - du skal formå at konvertere kundens behov til et produkt, en service eller en ny forretningsmodel.  

Vær risikovillig

Alle taler om ’viljen til at fejle’, og mantraet er, at man SKAL fejle for at blive til en succes, fordi det at fejle giver vigtige erfaringer. Vi mangler et ord at sætte i stedet for ’at fejle’, som ikke er negativt ladet. Den viden og de erfaringer vi får gennem fejl, skal vi arbejde struktureret med, og hvis et projekt ikke løser opgaven, skal man hurtigt kunne rykke videre til næste.

Nedbryd siloer

Bland folk fra forskellige afdelinger med forskellige faglige kompetencer, når du vil opnå innovation. Det er i samspillet mellem forskellige fagligheder, at der kan opstå noget større. Du kan med fordel lave projektteams, hvor du samler forskellige fagligheder. Sæt eksempelvis R&D sammen med marketing, så en opgave bliver belyst fra forskellige vinkler. Den klassiske organisationsstruktur skal udfordres, hvis innovationen skal blomstre.

Skab en åben kultur

Brug energi på at skabe en tillidsbasseret virksomhedskultur – en kultur, hvor man deler al viden. Brug kulturen i en Start Up-virksomhed som inspiration. Husk, at innovation kan komme alle steder fra, såvel fra receptionen som fra direktøren, og derfor skal alle i virksomheden have et talerør. Her kan man bruge simple skabeloner, hvor man bliver tvunget til at skrive, hvad ideen er, og hvad der gør ideen stor. Sørg også for en god struktur til at opsamle ideer, så erfaringer fra tidligere projekter ikke går tabt.

Tænk stort

Tilgangen til nye ideer skal tænkes i den helt store skala, hvis det skal være ”the American way”. Når vi går i gang, så gør vi det, fordi vi vil erobre hele verden.

  

Faktaboks

På DI’s innovationstur til USA i november 2019 besøgte vi blandt andet Apple, Google X, Amazon Inno.Lab, MassRobotics, PTC, MathWorks, Desktop Metal.

Vil du med på DI’s innovationsstudietur i 2020, så er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Nicolas Boalth på tlf. 2128 7379 eller mail nibo@di.dk for at høre mere.

Relateret