07.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Succesfuld innovation starter med kundens behov

DI har udviklet en innovationsmodel, som kan bidrage til at skabe et overskueligt flow i arbejdet med innovative processer i DI’s medlemsvirksomheder.

Med DI’s innovationsmodel kan du sætte arbejdsfaserne i system, lige fra behovsafdækning hos kunderne til markedsintroduktionen. I artiklen får du gode råd til at kick-starte arbejdet i den første fase i DI’s innovationsmodel, som omhandler indsigt i dine kundens verden og skaber grundlaget for idé- og konceptudvikling.

I en tid præget af høj forandringshastighed, er det vigtigt at virksomheder sætter innovationsprocesserne i system for at sikre succesfuld innovation, men i høj grad også for at sikre et systematisk innovationsflow, som støtter kontinuerlig forandringsparathed i virksomheden.

Indsigt i kundernes behov og en grundlæggende viden om nye teknologier er basis for udviklingen af nye produkter og/eller services. Men innovationsprocessen kræver ledelse, og det er lederens ansvar at skabe en innovativ kultur, som støtter op omkring innovationsprocesserne. Fremtidens ledelse kræver derfor konkrete kompetencer i forhold til at orientere sig om nye teknologier, men i særdeleshed også omkring ledelsesrollen i innovationsprocessen.

Forstå dine kunders virkelighed 
For at skabe en reel værdi for kunden skal virksomheden anskaffe sig mest mulig viden om kundens behov og ikke mindst den virkelighed, kunden befinder sig i, når de skal bruge produktet eller servicen. Det er viden, der kan indhentes direkte fra kunden eller ved at observere dem. Det kan derfor ofte være til stor gavn, hvis virksomheden træder et par skridt til siden. På den måde skaber I plads til, at kunden kan anspore sine behov, men også komme med konkrete input til ideer, produkter, produktionsgange og forretningsmodeller. Dermed har I som virksomhed, mulighed for at minimere for mange vildskud og minimere ressourcespild.

I skal dog være opmærksomme på, at kundeinddragelse ikke må medføre en ukritisk tro på, at det er kunden, der skal styre innovationen 100 procent, da kunden ikke altid er opmærksom på de muligheder, som I kan se i horisonten. Som virksomhed bør I altså altid afveje jeres kunders indflydelse på innovationen og de produkter eller services, der udvikles.

En anden tilgang er, at I som virksomhed vurderer, at I kan forudse kundens endnu ikke udtalte og dermed udækkede behov. Den tilgang kan være nyttig, når kunderne ikke er bevidste om de muligheder, de nye teknologier giver, hvorfor de heller ikke vil være i stand til at efterspørge specifikke produkter eller services. Det er en tilgang, vi oplevede, da Apple lancerede iPad’en i 2010.

Fire udfordringer med kundeinddragelse, og hvad du kan gøre i stedet

  1. Mangelfuld afdækning af kundens reelle behov. Det er ikke altid sikkert, at den indsamlede data om kundens behov afspejler den virkelige verden. Stil skarpt på, hvor i kundens værdikæde I skal sætte ind. 
  2. Kundeindsigten omsættes ikke til kreativ udvikling. Mange virksomheder er udfordrede i at bringe kundernes bidrag i spil i innovationsprocessen. Stil skarpt på at have et formål med alle bidrag og input der indsamles, så det har en direkte indvirkning på innovationen.
  3. Mangel på systematisk kundeinddragelse i projektets tidligste fase. Vær opmærksom på at indsamle og dokumentere kundens bidrag før projektstart for at minimere risikoen for vildskud. 
  4. Manglende overblik over det reelle kundegrundlag. Enhver innovationssucces er baseret på indgående viden om kunderne. Det er derfor altid vigtigt, at innovationer kan anvendes af en bredere kundegruppe, så I undgår at slutproduktet eller servicen ikke kun henvender sig til få slutbrugere.

Fremtiden rundt på 5 dage

Er du nysgerrig på innovationsprocesser og fremtidens ledelse? DI tilbyder nu en helt ny uddannelsesform. Tag din ledergruppe med på et eksklusivt uddannelsesforløb med fokus på strategi, ny teknologi og nye organisationsformer. Læs mere om ’Fremtiden rundt på 5 dage’ på www.di.dk/fremtidenrundt eller kontakt Thomas Skelbo på thsk@di.dk eller (+45) 2467 2215.

Thomas Skelbo
Skrevet af:

Thomas Skelbo