Styrk dit afsæt til nye eksportmarkeder

Indtag et nyt marked med SMV:Eksport i ryggen. Få hurtigt styr på din lancering med ét eller flere tilskudsmuligheder.

Vores tilbud er en effektiv mulighed, som gennem rådgivning til valg af marked, markedsanalyser, kundesegmentering eller eksempelvis komparative studier giver din virksomhed det mest optimale afsæt for at eksportere til et nyt marked.

Virksomheden opnår rådgivning til forberedende eksportfremmende aktiviteter på et nyt marked, hvor et marked er nye produkter, nye segmenter eller nye geografiske områder.

Ideel løsning for virksomheder, der har brug for rådgivning til deres internationaliseringsrejse.


Vi tilbyder rådgivning, der bliver skræddersyet til din virkosmheds behov. Vi kan bl.a. rådgive jer om:

 • 1

  Lokal rådgivning i markedet

  Vi hjælper dig med at få en dedikeret rådgiver i markedet, som kan analysere og udvikle markedet lokalt. Det kan være markedsanalyser, kundeanalyser, partnersøgning – Det kan også være etablering af kontakt til kunder og partnere, samt opbygning af relationer til interessenter, såsom lokale myndigheder og vidensinstitutioner. Alt efter behov, kan vi finde den rette rådgiver til din situation, og sørge for at få leveret den rådgivning og service, som I behøver.

 • 2

  Prioritering af marked

  Vi kan hjælpe dig med at udvælge det marked, som giver dig den største succes med de færreste ressourcer. Vi klæder dig gennem en interaktiv workshop, hvor vi tager udgangspunkt i den nuværende viden, definerer de vigtigste parametre for screening af potentielle markeder for netop din virksomhed, og guider dig til hvordan du kan kortlægge og vurdere markederne. Resultatet af processen er, at du får en fremgangsmåde og viden, som du kan benytte i dag og i fremtiden til at udvælge dit næste eksportmarked.

 • 3

  Markedstrends og ––potentialer

  Vi kan hjælpe dig med at danne et overblik over kernefaktorerne, som gør et marked attraktiv for din virksomhed, og hvordan markedets tilstand er med henblik på netop disse faktorer. Vi vil desuden identificere eventuelle trends på markedet og evaluere markedspotentialet for netop din virksomhed. Resultatet af denne analyse er et overblik over markedets tilstand samt potentiale for din virksomhed.

 • 4

  Kunde-segmentering

  Gennem kundesegmentering og -profilering hjælper vi dig med mulighed for, at du kan lære din kernekunder på eksportmarkedet bedre at kende. Vi vil gennem indsigt om kunden også give input til, hvordan du kan målrette din positionering (markedsføring) på eksportmarkedet. Resultatet af denne analyse er, at den øgede viden og indsigt om kunderne på eksportmarkedet giver dig mulighed for bedre at kunne målrette fremtidig salgsressourcer til de mest lovende kundetyper og øge sandsynligheden for højst mulig træfsikkerhed på tilbud og indtjening.

Jeppe Falck

Jeppe Falck

Seniorchefkonsulent