14.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

DI er en del af Den Ny Demokratifond

DI, 3F, Dansk Kulturinstitut, Dansk Ungdoms Fællesråd og International Media Support går sammen om Den Ny Demokratifond

Efter et ’NGO Call for Proposal’ i efteråret 2020 har Udenrigsministeriet udvalgt konsortiet bag Den Ny Demokratifond, som tæller 3F, Dansk Industri (DI), Dansk Kulturinstitut, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og International Media Support (IMS). Med et budget på 50 millioner for 2020-2022 skal fonden styrke civilsamfundspartnerskaber i Hviderusland, Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien og Aserbajdsjan.

I kampen for demokrati spiller civilsamfundet en afgørende rolle. Et aktivt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund er en af grundpillerne i et frit, fredeligt og stabilt samfund. Det er derfor civilsamfundspartnerskaber, der er i fokus for den nystiftede demokratifond, som skal fremme demokratisk organisering af civilsamfundet, mellemfolkelig erfaringsudveksling og regional netværksdannelse mellem Danmark og de østlige naboskabslande.

Den Ny Demokratifond vil arbejde ud fra seks tematiske indsatsområder: unge, medier, kultur, arbejdsmarkedsorganisering og klima.

DI skal hjælpe erhvervslivet med grøn omstilling

I de østlige naboskabslande er den grønne omstilling en stor udfordring, som i alt for lang tid er blevet ignoreret.

I Ukraine kom 31,2% af energiforsyningen fra kul i 2018. Fossile brændstoffer er en afgørende energikilde, som en lang række arbejdspladser særligt i industrien er afhængig af. Samtidig skal Ukraine leve op både til FN’s klimamål for 2030 og grønne EU-direktiver, der i stigende grad stiller miljøkrav til produkter, der skal sælges på EU’s indre marked.

I Danmark arbejder arbejdsmarkedets parter sammen med myndighederne for at opnå en 70% reduktion af CO2 i 2030. I de af regeringen nedsatte klimapartnerskaber har virksomheder udviklet forslag til, hvordan deres respektive sektorer kan hjælpe Danmark i mål med reduceringerne.

I Den Ny Demokratifond vil DI bruge erfaringerne med offentlig-privat dialog og erfaringerne fra den danske model til at hjælpe østeuropæiske virksomheder med at lave en grøn omstilling, der både er forretningsmæssigt og socialt bæredygtig, så virksomheder fortsat kan eksportere til EU uden at transitionen får en unødvendig social slagside.

I videoen nedenfor kan du høre Ruslan Illichov, generalsekretær for arbejdsgiverorganisation Federation of Employers of Ukraine, forklare hvordan den Ny Demokratifond kan hjælpe det ukrainske erhvervsliv.

Relateret indhold