14.12.20 Vi rådgiver dig Nyheder

DI er en del af Den Ny Demokratifond

Efter et ’NGO Call for Proposal’ i efteråret 2020 har Udenrigsministeriet udvalgt konsortiet bag Den Ny Demokratifond, som tæller 3F, Dansk Industri (DI), Dansk Kulturinstitut, Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) og International Media Support (IMS). Med et budget på 50 millioner for 2020-2022 skal fonden styrke civilsamfundspartnerskaber i Hviderusland, Ukraine, Moldova, Georgien, Armenien og Aserbajdsjan.

I kampen for demokrati spiller civilsamfundet en afgørende rolle. Et aktivt, uafhængigt og mangfoldigt civilsamfund er en af grundpillerne i et frit, fredeligt og stabilt samfund. Det er derfor civilsamfundspartnerskaber, der er i fokus for den nystiftede demokratifond, som skal fremme demokratisk organisering af civilsamfundet, mellemfolkelig erfaringsudveksling og regional netværksdannelse mellem Danmark og de østlige naboskabslande.

Den Ny Demokratifond vil arbejde ud fra seks tematiske indsatsområder: unge, medier, kultur, arbejdsmarkedsorganisering og klima.

Arbejdet er startet
Konsortiet bag Den Ny Demokratifond er trukket i arbejdstøjet. En af de førstkommende opgaver er forvaltningen af en pulje ”Rapid response”-midler, som snarest muligt kan søges af civilsamfundsorganisationer til pludseligt opståede behov og muligheder i de østlige naboskabslande.  

Konsortiet vil løbende informere om projektet – følg med på de respektive websites:

Skrevet af:

Ole Krogsgaard