15.09.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Bedre faglige uddannelser i Tanzania

I Tanzania får mange unge dårlige uddannelser, der ikke hjælper dem i job. Nu går arbejdsgivere og arbejdstagere for første gang sammen for at presse regeringen til at reformere uddannelsessystemet. DI og den danske fagbevægelse har hjulpet samarbejdet i gang.

Det kan være en bekostelig affære for tanzanianske virksomheder at ansætte nyuddannet personale.

Der er nemlig alt for få nyuddannede, der har fået de færdigheder, som arbejdsgiverne reelt efterspørger. I stedet må virksomhederne ofte selv lave sine egne dybdegående træningsprogrammer og uddanne de ny medarbejdere fra bunden.

Det gør det svært for nyuddannede og ledige at få en fod inden for på arbejdsmarkedet. Ifølge Dan Sora Tandasi fra arbejdsgiverorganisationen ATE, er en reform af uddannelsessystemet bydende nødvendigt: 

“Vi bliver nødt til gøre undervisningen mindre teoretisk, kortere og mere praktisk orienteret, så de unge får stærkere og fagligt relevante  færdigheder. Det vil ikke bare gøre det lettere for de unge at få et job, det kan også være med til at fostre en iværksætterkultur blandt de unge, så de selv bliver jobskabere.”

Sammen om forandringer

Tanzanias vækstmuligheder svækkes af det store skel mellem de færdigheder, nyuddannede har og de færdigheder, som virksomhederne efterspørger. Den diagnose deler arbejdsgiverorganisationen ATE med hovedorganisationen TUCTA (Trade Union Congres of Tanzania).

Derfor er de nu med hjælp fra DI og Ulandssekretariatet gået sammen om at forbedre det tanzanianske erhvervsuddannelsessystem. Gennem social dialog og et fælles studie har parterne identificeret det nuværende systems svagheder og kommet med en række fælles anbefalinger til regeringen.

De opfordrer blandt andet regeringen til at forbedre finansieringen, øge involveringen af fagbevægelsen og arbejdsgivere i uddannelsen, oprette branche-erhvervsråd med arbejdsmarkedets parter, flere lærlinge- og praktikforløb på virksomheder, bedre faglærere, databaser og informationssystemer, der sammen sikrer, at virksomhedernes kompetencebehov dækkes af uddannelserne.

Grobund for yderligere samarbejde

Arbejdsmarkedets parter i Tanzania er normalt modparter, men samarbejdet har bragt de store organisationer tættere på hinanden. For det er nu blevet klart for begge, at netop fordi de er modparter, har det meget stor vægt, når de går ud med et budskab sammen. Den læring har Dan Sora Tandasi fra ATE taget med sig videre: 

”Før vi startede dette samarbejde, var det meget begrænset samarbejde mellem os og TUCTA. Men vi har set, at selvom arbejdsgivere og ansatte har forskellige interesser, er der et enormt potentiale i at handle sammen. I dag er vores samarbejde med fagforeningerne bedre, end det var før. Kommunikationen mellem os er blevet bedre, vi konsulterer hinanden mere, og vi tager fælles initiativer.”

Du kan i videoen herunder se, hvordan DI og Ulandssekretariatet samarbejder om at skabe bedre arbejdsmarkeder i bl.a. Østafrika.

Relateret indhold