Feasibility Study

DI kan gennemføre et Feasibility Study sammen med virksomheder der vil undersøge og planlægge etablering af forretning i et givet marked.

Studiet kan finansieres gennem NOPEF. DI og NOPEF har et mangeårigt samarbejde, og har gode erfaringer med at gennemføre denne slags studier, der sikrer at virksomheden får succes på det givne marked.

DI støtter i hele processen med ansøgning, projektledelse, etablering af kontakter, besøg i markedet, udfærdigelse af studie og forretningsplan, herunder al nødvendig dokumentation

NOPEF ansøgning til international etablering

 • NOPEF støtter Feasibility Studies med op til 40% af forstudieudgifterne, men højest EUR 50.000 (EUR 32.000 i gennemsnit)
 • Støtten kommer som et lån, som bliver konverteret til et grant, ved realisering af projektet. Hvis projektet ikke bliver realiseret kan 50% af beløbet konverteres til et grant.
 • Støtten dækker Lønomkostninger, rejser, konsulenter, juridisk rådgivning, markeds-undersøgelser, risikoanalyse, forretningsplaner, etc
 • NOPEF støtter følgende
 • Nordiske SMV’ere (mindre end 500 ansatte, mindre end EUR 100 millioner i omsætning)
 • Kommercielt etablerede produkter eller services
 • Klart definerede og finansielt forsvarlige projekter
 • Investering og/eller etablering af permanente forretningsaktiviteter
 • ”De minimis” støtte modtaget over de seneste 3 år må ikke overstige EUR 200 000
 • Positiv miljøpåvirkning og fremme af grøn vækst
Jeppe Falck

Jeppe Falck

Chef for DI International Business Development

 • Direkte +45 3377 3944
 • Mobil +45 3016 6505
 • E-mail jefa@di.dk

Relateret