Komparativt studie

En komparativ analyse giver det rette grundlag for at tage en beslutning om land, region, eller lokation i forbindelse med etablering af produktion, salgsorganisation, eller outsourcing.

DI afstemmer med jer hvilke økonomiske, politiske, og forretningsæssige parametre der skal sammenlignes, og verficerer disse gennem interviews med virksomheder der har etableret sig landet.

Dette sikrer et ensartet og valideret grundlag hvorfra I kan træffe beslutning.

Komparativt studie i to faser

  1. Et antal lokationer eller markeder bliver sammenlignet med udvalgte parametre, hvoraf 2-5 placeringen udvælges til den efterfølgende analyse.
  2. De udvalgte placeringer analyseres i støre detaljer, med henblik på at levere data til den business case der benyttes til at udvælge den endelige placering.

Validering af informationer

  • Alle informationer bliver valideret gennem interviews af virksomheder der har relevant erfaring med de udvalgte placeringer. Her spiller DI's medlemmer og netværk en afgørende rolle.
Jeppe Falck

Jeppe Falck

Chef for DI International Business Development

  • Direkte +45 3377 3944
  • Mobil +45 3016 6505
  • E-mail jefa@di.dk

Relateret