Partnerstyring

Sørg for at få det maksimale ud af samarbejdet med jeres partnenere; agenter, distributører, leverandører, eller andre.

Skab et samlet overblik over samarbejdet

 • Dansk Industri har udviklet værktøjet ”Partnerstyring” med henblik på at hjælpe medlemsvirksomheder med at designe og implementere partnerstyrings-aftaler og processer.
 • Partnerstyring sikrer både at nye og nuværende partnere bliver indført i partnerstyringen, samt at alle partnere bliver målt ved hjælp af en ensartet og internt afstemt model.

Benyt en struktureret tilgang

 • Partnerstyring, består af en workshop, samt efterfølgende opfølgning:
  • Workshop omkring Partnerstyring
  • Opfølgende møde(r) omkring implementering
 • DI sætter rammen for workshoppen, hvor drøftelser blandt virksomhedens deltagere skal omsættes og tilpasses så den passer ind i virksomhedens behov. Workshoppen afsluttes med en Action Plan.

Sørg for at forankre partnerstyringen gennem opfølgning

 • Efter workshoppen påtænkes en periode hvor virksomheden selv arbejder videre internt med processen og udvikler aftaler og processer som får det maksimale ud af samarbejdet med partneren.
 • Forløbet afsluttes med et opfølgningsmøde, som har fokus på implementeringen.
Jeppe Falck

Jeppe Falck

Chef for DI International Business Development

 • Direkte +45 3377 3944
 • Mobil +45 3016 6505
 • E-mail jefa@di.dk

Relateret