Partnerprofil til partnersøgning

Øg dine chancer for at finde den rigtige partner i første forsøg.

Lav en partnerprofil for alle essentielle partnere

  • Dansk Industri har udviklet værktøjet Partnerprofil som sikrer en struktureret tilgang til at identificere og udvælge den egnede partner i et marked. En partner kan være både en agent, distributør, forhandler, franchisedeltager, leverandør, eller anden essentiel partner til at levere værdi til kunden på det givne marked.

Formulér partnerprofiler der passer til jeres behov

  • Under selve workshoppen bliver Partnerprofilen udviklet sammen med virksomheden i en workshop, der er faciliteret og dokumenteret af Dansk Industri. Workshoppens mål er at virksomheden udvikler sit eget værktøj til profilering af partnere, som virksomheden selv vil kunne benytte og videreudvikle fremover.

Skab grundlag for efterfølgende partnersøgning

  • I et separat forløb, kan der gennemføres en Partnersøgningen. Først udføres en grov-screening på baggrund af partnerprofilen, desktop research, samt viden fra eksterne partnere. I anden delfase udføres en finscreening, for at udvælge de mulige partnere der skal besøges.
  • Sidste fase er Møder med mulige partnere, og dette gennemføres af virksomheden med assistance fra DI og/eller dets partnere efter behov. DI sparrer gerne også under forhandlingsforløbet, men kan ikke assistere med egentlig kontraktudkast.
Partnerprofil til partnersøgning
Jeppe Falck

Jeppe Falck

Chef for DI International Business Development

  • Direkte +45 3377 3944
  • Mobil +45 3016 6505
  • E-mail jefa@di.dk

Relateret