Struktureret markedsudvælgelse

Vælg det marked der giver dig den største succes med de færreste ressourcer.

Benyt nuværende viden som udgangspunkt

  • Med udgangspunkt i den nuværende viden, defineres de vigtigste parametre for screening af potentielle markeder
  • Markederne sorteres i to omgange, således at de mest relevante markeder udvælges
Struktureret markedsudvælgelse

Kortlæg og vurdér markederne

  • For at kunne kortlægge de udvalgte markeder defineres der parametre både for konkurrenceevne of for markedsattraktivitet.
  • Begge dimensioner vurderes, og der skabes en kortlægning over de udvalgte markeder, som kan benyttes til såvel intern afstemning, samt til prioritering af aktiviteter.

Opdatér modellen efterhånden som ny viden tillæres

  • Resultatet af hele processen er at virksomheden får en fremgangsmåde og et indhold, som den selv fremover kan benytte og vedligeholde efterhånden som ny viden tillæres.
Prioritering af markederne
Jeppe Falck

Jeppe Falck

Chef for DI International Business Development

  • Direkte +45 3377 3944
  • Mobil +45 3016 6505
  • E-mail jefa@di.dk

Relateret