Værdibaseret kundesegmentering

Sælg til de kunder som jeres virksomhed bringer mest værdi for.

Afdæk kundernes købspræferencer

 • DI's værdibaserede ​​kundesegmenteringsværktøj tager udgangspunkt i spørgsmålet: ”Hvordan skaber din virksomhed værdi for kunder?

Definér kundesegmenter med nuværende viden

 • Workshoppen stiller skarpt på hvordan, og for hvilke kunder, virksomheden er bedst til at skabe værdi, ved systematisk at synliggøre hvilke faktorer der er udslagsgivende for at kunder vælger virksomheden som leverandør/partner.
 • Kundesegmenterne bliver dannet ved at vurdere oplysninger om jeres eksisterende kunder og på den baggrund udarbejdes kundeprofiler på udvalgte kunder. Disse kundeprofiler bliver derefter grupperet sammen med andre med tilsvarende købspræferencer.
 • Gennem den drøftelse får I et klart billede på hvert kundesegment. Processen giver virksomheden en klar og fælles forståelse af kundens værdiopfattelse af virksomhedens værditilbud inden for hvert segment.
Proces med kundesegmentering

Prioritér de kundesegmenter der giver størst værdi

 • Vi sammen med jer de definerede kundesegmenter i to dimensioner:
  • 1) kundesegmentets attraktivitet
  • 2) virksomhedens evne til at betjene og tjene penge på de respektive kundesegmenter (konkurrenceevne).
 • På baggrund af jeres egen vurdering får I en vurderingsmatrix frem, som viser hvilke kundesegmenter der skal opprioriteres og hvilke kundesegment der nedprioriteres.
 • Processen giver jer dermed et redskab til hvordan I skal allokere salgsressourcer til de mest lovende kundetyper og øge sandsynligheden for højst mulig træfsikkerhed på tilbud og indtjening.
Prioritering af kundesegmenter
Jeppe Falck

Jeppe Falck

Chef for DI International Business Development

 • Direkte +45 3377 3944
 • Mobil +45 3016 6505
 • E-mail jefa@di.dk

Relateret