06.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Forløs potentialet i strategisk fleksibilitet

DI har netop afsluttet en undersøgelse, som viser, at 96 pct. af de adspurgte virksomheder anser fleksibilitet i produktionen som et væsentligt konkurrenceparameter. Der er altså markante potentialer forbundet med at sætte fleksibilitet som konkurrencekraft på den ledelsesmæssige dagsorden.

Fleksibilitet er i sig selv et bredt og til tider diffust begreb. Fleksibilitet har mange forskellige ansigter, og fleksibilitet ser forskellig ud fra virksomhed til virksomhed. En ting er dog sikkert, der foreligger et stort potentiale gemt i fleksibilitet og budskabet er klart: Fleksibilitet styrker konkurrencekraften og fremstillingsvirksomhederne kan med gevinst styrke indsatsen på området.

Fleksibilitet forhøjer værditilførslen

Det er ingen hemmelighed, at kunderne hos de virksomheder, der formår at agere fleksibelt, oplever en forhøjet værditilførsel og større relevans for kunden. Samtidig vil den forhøjede værditilførsel skabe et grundlag for en højere merpris hos virksomheden. 

”Det vigtigste for virksomhederne i arbejdet med fleksibilitet er kontinuerligt at udvikle og vedligeholde fleksibiliteten. Det er en klar kilde til at sikre værditilførsel og dermed øget konkurrencekraft”, siger Michael Nielsen, chefkonsulent i DI, der har smugkigget på besvarelser i DI’s produktivitetsundersøgelse 2019.

Værditilførsel gennem fleksibilitet kan styrkes ved korte leveringstider, hurtig respons til markedet, evnen til at kunne håndtere skiftende produktmix og evnen til at kunne følge større udsving i mængder, både op og ned.

Vær fleksibel på strategisk og operationelt plan

Fleksibilitet kan tage mange former, men DI’s undersøgelse viser, at fleksibilitet kan deles op i to overordnede grupper, nemlig strategisk fleksibilitet og operationel fleksibilitet. Samme undersøgelse viser, at 41 pct. af de adspurgte virksomheder arbejder med fleksibilitet på et strategisk plan, og 59 pct. har en operationel tilgang til fleksibilitet. 

Et eksempel på strategisk fleksibilitet kan være en forkortet leveringstid, der er fremkommet og drevet af virksomhedens strategi. Operationel fleksibilitet på den anden side kan have en påvirkning på leveringstiden, baseret på kundens behov fra leverance til leverance. 

”Tendensen viser, at virksomheder, der arbejder med fleksibilitet både på et strategisk og operationelt niveau, sikrer en øget værditilførsel for kunden”, forklarer Michael Nielsen.

Ifølge DI’s undersøgelse er der også markante forskelle i gevinsten for virksomheden i forhold til deres enten strategiske eller operationelle tilgang til fleksibilitet. Næsten 50 pct. af virksomhederne, der arbejder strategisk med fleksibilitet, opnår en merpris hos kunden begrundet i fleksibiliteten. Undersøgelsen viser samtidig, at blot en fjerdedel af virksomhederne, som arbejder med operationel fleksibilitet, oplever en merpris.

  

Skrevet af:

Michael Nielsen