06.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

’Lean Industri 4.0’ kombinerer proces og teknologi med gevinst

Nye teknologier forbedrer virksomhedernes produktivitet, som Lean gjordet det i 1990'erne. Ved at kombinere Lean og Industri 4.0 kan virksomhederne løfte den teknologiske udvikling endnu et niveau og øge konkurrenceevnen. Teknologierne kaldes under ét 'Lean Industri 4.0'.

Industri 4.0 er et forholdsvis nyt begreb, der er på vej ind i danske industrivirksomheder. Ligesom Lean arbejder Industri 4.0 med at forbedre produktiviteten hos virksomheder, men Lean og Industri 4.0 benytter forskellige værktøjer til at opnå målet og styrke konkurrencekraften.

Mange virksomheder har siden 1990´erne arbejdet med Lean-principperne for at forbedre deres produktivitet ved at reducere gennemløbstiden og skabe effektive, stabile og strømlinet processer. Industri 4.0 tilføjer et ekstra lag i produktionen, og hvis Lean og Industri 4.0 skal have den optimale effekt, så skal de implementeres og anvendes i tæt samarbejde.

’Lean Industri 4.0’ styrker konkurrenceevnen

Ved at kombinere Lean og Industri 4.0 kan virksomhederne opnå et markant højere niveau af operationel excellence, hvis de forstår at udnytte samspillet mellem de to områder. For at forstå samspillet kræver det en dybere indsigt, der kan opbygges gennem mindre pilotprojekter i virksomheden.

Det er tydeligt for mange virksomheder, at de skal implementere Lean og Industri 4.0 for at forbedre deres konkurrenceevne, men mange er usikre på, om de skal droppe Lean og arbejde videre med Industri 4.0 eller omvendt. Flere cases viser, at kombinationen giver det maksimale udbytte.

Lean er fundamentalt for at forløse potentialet i Industri 4.0. Forudsætningen for at få succes med de åbenlyse fordele, der ligger i Industri 4.0, er, at virksomhedernes processer er optimerede, stabile og strømlinede, hvilket netop er det grundlæggende i Lean.

Her giver det mening at arbejde med Industri 4.0

Når grundlaget er i orden, og Lean er integreret i produktionen, kan Industri 4.0 bygges på. Her får du nogle eksempler på områder, hvor det er oplagt at arbejde med Industri 4.0:

  • Træning af medarbejdere: Ved brug af digitale teknologier, som augmented reality og virtual reality kan virksomheden træne medarbejderne bedre og hurtigere end ved brug af de traditionelle metoder. 
  • Realtime performancedata: Implementering af sensoren på maskiner og udstyr, som med analyse kan forbedre kvaliteten og output samt reducere spild.
  • Forbedring af proceskapabiliteten: bedre kendskab til procesparametre ved at opsamle data og finde mønstre, som kan få maskiner til at selvkorrigere afvigelser, inden de bliver kritiske.  
  • Forudsigelse af vedligeholdelse: Med sensoren på kritiske dele på maskiner og udstyr med efterfølgende analyse kan virksomheden forudsige præcist, hvornår en del skal repareres eller udskiftes.  
  • Konfigurering af produkter: Produkter kan sammensættes, designes og afprøves ude hos kunderne med det samme via augmented reality og virtual reality. 
  • Remote assistance: Fjern reparation af udstyr, hvor den tekniske specialist er placeret et andet sted og hjælper reparatøren med at fejlsøge og reparere fejlen.  
  • 3D print: Virksomheden kan 3D printe reservedele, prototyper og produkter med lav efterspørgsel.
  • Arbejdsinstruktioner: Lad virksomhedens arbejdsinstruktioner være tilgængelig for medarbejderne realtime ved brug af augmented og virtual reality.

   

Fakta

Hvad er Lean?

Lean er at reducere spild og fjerne ikke værdiskabende aktiviteter i virksomhedens værdikæde. På den måde reduceres kompleksiteten og omkostningerne. Lean benytter forskellige værktøjer, som blandt andet er VSM, SMED, Visualisering, Kanban, Standardarbejde, Balancering og TPM. Alle medarbejdere i virksomheden bliver uddannet og trænet i Lean-filosofien, så hele virksomheden bliver en naturlig del af Lean-tankegangen.

 

Hvad er Industri 4.0?

Industri 4.0 er drevet af ni fundamentale teknologier: Additive Manufacturing (3D print), Avanceret Robotter, Augmented reality, Big data og analyse, Cloud Computing, Cyber security, Horizontal og vertikal system integration, Industrial internet og Simulation. De forskellige teknologier bidrager til at forbedre virksomhedens produktivitet. Sensorer, maskiner, robotter, IT-systemer er forbundet og kan interagere og analysere data til eksempelvis at forudsige fejl, selvkorrigere maskiner, træning af medarbejdere og levere realtime performancedata.

 

Hvad er ’Lean Industri 4.0’?

’Lean Industri 4.0’ betegner integrationen af Lean og Industri 4.0. Lean optimerer gennemløbstiden og skaber effektive, stabile og strømlinede processer og er en forudsætning for Industri 4.0, der er implementering af nye teknologier og automatisering af processerne.

Skrevet af:

Brian Bodal