06.06.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Mangler du hænder i produktionen - så prøv LEAN

Mange virksomheder oplever i øjeblikket mangel på kvalificeret arbejdskraft. På kort sigt er der ikke udsigt til, at udbuddet af arbejdskraft stiger. Arbejdet med LEAN kan være løsningen, når der mangler hænder til de repetitive opgaver i virksomheden.

Mangel på arbejdskraft er en af de helt store udfordringer, danske virksomheder står over for i 2019. For nogle faggrupper må der endda forventes en fragang af arbejdskraft, der kun gør problemet endnu større.

Den hurtige løsning, når der er mangel på kapacitet i virksomheden, er at få hjælp til opgaverne fra underleverandører eller ved tidsbegrænsede ansættelser. En anden mulighed er at fokusere på at optimere produktiviteten. På den måde kan vi med de eksisterende ressourcer få mere kapacitet.

Fokus på LEAN-processer frigiver hænder

Det kræver tid fra både lederen og medarbejderne at forbedre produktiviteten. Det kan derfor være svært at skabe forbedringerne i de områder, hvor der mangler hænder. Mange virksomheder vælger at forbedre produktiviteten der, hvor der allerede er ressourcer nok, og det begrænser effekten på kapaciteten.

Når vi mangler arbejdskraft, er det helt afgørende, at ledelsen har et bredt og langsigtet fokus på arbejdsprocesserne og gennemløbstiden for de repetitive opgaver. En velkendt forretningsfilosofi som LEAN kan være til stor hjælp.

LEAN er en virksomhedsfilosofi, hvor arbejdsprocesser gennemarbejdes og optimeres. I langt de fleste virksomheder, der arbejder med LEAN, betyder det, at gennemløbstiden kan forkortes. Og netop fokus på gennemløbstiden gør, at arbejdsmængden til de processer, hvor ydelsen skabes, ikke ændres. I stedet kan ledelsen helt fjerne arbejdsopgaver, med det resultat, at virksomheden kan klare sig med den aktuelle bemanding.

Indsigt i processer kan starte en god spiral

Investeringen i at følge filosofien for LEAN, så gennemløbstiden reduceres, mærkes mest i opstartsfasen. Men tilbagebetalingstiden er kort, så den første gevinst betaler den næste investering. Det er vigtigt hele tiden at holde en pulje af tid fra de kritiske ressourcer, så udviklingen ikke bremses.

Når principperne for LEAN bliver en del af virksomhedens DNA, vil de nye arbejdsprocesser blive standardiseret. På den måde bliver det synligt, om medarbejderne har de rette vilkår for at udføre deres arbejde. Hvis vilkårene ikke er i orden, kan ledelsen tydeligt se det og kan reagere hurtigt.

Arbejdet med LEAN kan man sammenligne med en rejse, hvor man selv er chauffør. Her vil man have hele sin opmærksomhed samlet om at komme sikkert frem. Opgaven er løst, når rejsen er gennemført, og dagen er omme.

Vi lærer meget om, hvordan vi kan forbedre processerne, når vi selv styrer forløbet og foretager korrektioner, mens opgaverne udføres. På den måde kommer vi i gang med en positiv spiral, hvor vi både forøger vores kapacitet og samtidig frigiver hænder.

God rejse.

  

Fakta

- LEAN er en virksomhedsfilosofi, der har sit udspring i den Japanske bilproduktion.

- LEAN har fokus på at optimere arbejdsprocesser med særligt fokus på gennemløbstider, så virksomhedens kapacitet kan forøges.

- I en dansk kontekst har LEAN tradition for at tilgodese alle interessenter. Det gælder både underleverandørernes og aftagere, men også selve virksomhedens arbejdskultur. 

Skrevet af:

Frits Nygaard