09.10.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Kampen om medarbejderne

Der er knaphed på dygtige medarbejdere og på medarbejdere med særlige kompetencer. Evnen til at kunne fastholde og tiltrække disse medarbejdere er derfor kritisk, og hvis virksomheden skal lykkes her, skal der bringes mange forskellige midler i spil. Lønsystemer kan være en vigtigt brik.

Kampen om de kompetente ressourcer kører fortsat på. Det er både kampen om at kunne fastholde sine dygtige medarbejdere, kampen for at kunne tiltrække nye dygtige medarbejdere og kampen om at kunne tiltrække medarbejdere med særlige kompetencer.

For at lykkes med at rekruttere og fastholde medarbejdere skal der bringes mange forskelligartede midler i spil, eksempelvis dygtige ledere. Men det kan også være gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø, der gør forskellen. Ofte er der behov for et bredt arsenal af virkemidler.

Lønsystem som et middel til fastholdelse og rekruttering

Et middel, som kan benyttes, er lønsystemer. Som virksomhed kan det være relevant at indføre et nyt lønsystem eller tilpasse et eksisterende lønsystem for at lykkes med at fastholde og rekruttere medarbejdere. Lønsystemerne kan være et stærkt bidrag i forhold til, at:

  • Fastholde medarbejdere med særlige kompetencer - ved at kunne betale for disse kompetencer
  • Fastholde sine dygtige medarbejdere - ved at kunne belønne indsats og resultater
  • Tiltrække nye medarbejdere - ved at kunne betale for særlige kompetencer
  • Motiver medarbejdere til at dygtiggøre sig og opgradere de kompetencer, de har

I DI ser vi i øjeblikket en øget aktivitet blandt virksomhederne for enten at indføre nye systemer eller for at revidere og forny eksisterende. Og en af de tydelig bagvedliggende motivationsfaktorer er netop at kunne fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere.

Michael Nielsen
Skrevet af:

Michael Nielsen

Relateret