Timelønnede medarbejdere

Timelønnede medarbejdere udfører oftest arbejde, der er omfattet af en kollektiv overenskomst, men er som alle andre medarbejdere omfattet af ansættelsesretlig lovgivning. Funktionærer kan godt være ansat som timelønnede. Det vil typisk være tilfældet for eksempelvis studerende, tilkaldevikarer og lignende, der arbejder på deltid med et varierende timetal.

Timelønnede medarbejdere er karakteriseret ved, at de får løn svarende til det antal timer, de arbejder. I modsætning til eksempelvis medarbejdere, der får en fast månedsløn, uanset hvor mange arbejdsdage eller timer der er i måneden.

Følger lovgivning og overenskomster

Timelønnede er som alle andre medarbejdere omfattet af ansættelsesretlig lovgivning. De er således omfattet af ansættelsesbevisloven, sygedagpengeloven, ferieloven m.fl.

Derudover vil timelønnede medarbejdere oftest udføre arbejde, der er omfattet af en kollektiv overenskomst. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de regler, der kan være i overenskomsten om ansættelse af timelønnede. Eksempelvis om mindsteløn, arbejdstid m.m.

Funktionærer kan også være timelønnede

Funktionærer kan godt være ansat som timelønnede. Det vil typisk være tilfældet for eksempelvis studerende, tilkaldevikarer og lignende, der arbejder på deltid med et varierende timetal.

De vil som øvrige timelønnede få løn for det antal timer, de arbejder, men vil derudover være omfattet af funktionærlovens regler og eventuelt en overenskomst for funktionærer.

Timelønnede medarbejdere uden overenskomst

Hvis I vil ansætte en timelønnet medarbejder, der ikke er dækket af en overenskomst og som ikke er funktionær, skal I være opmærksom på, at der er en række punkter, som I skal aftale i kontrakten for at leve op til loven om ansættelsesbeviser.

Det gælder eksempelvis:

  • opsigelsesvarsel fra medarbejder og virksomhed
  • om der ydes pension
  • om medarbejderen har ret til betaling under sygdom ud over sygedagpengelovens regler
  • om medarbejderen har ret til barns 1. sygedag
  • feriefridage.

Skabeloner

SKRÆDDERSY EN ANSÆTTELSESAFTALE

Hent

Artikel opdateret den 23.03.21

Se også

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter