Arbejdsmiljøuddannelse

Hvilken uddannelse skal medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen gennemgå? Læs om den obligatoriske og den supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Nyvalgte medlemmer af Arbejdsmiljøorganisationen skal deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse på tre dage. Derudover skal de hvert år i deres funktionsperiode tilbydes halvanden dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Nye medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, der ikke tidligere har gennemgået en arbejdsmiljøuddannelse, skal deltage i tre dages obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse. Den obligatoriske uddannelse skal varetages af en godkendt udbyder, og den skal være gennemført senest tre måneder efter valget/udpegningen.

Supplerende arbejdsmiljøuddannelse

Arbejdsgiveren skal tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen en supplerende uddannelse svarende til to dage inden for det første år af funktionsperioden. De følgende år skal medlemmerne tilbydes yderligere supplerende uddannelse svarende til halvanden dag pr. år. 

Undervisningen skal være relevant for arbejdet i arbejdsmiljøorganisationen. Der er dog ingen krav om, hvem der kan gennemføre undervisningen.

Det er frivilligt for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen, om de vil tage imod de supplerende tilbud.

Undervisningen kan for eksempel gennemføres som et internt kursus i virksomheden, hvor man udnytter virksomhedens egne kompetencer og ressourcer.

Læs om arbejdsmiljøuddannelserne her 

Kirstine Spiegelenberg

Kirstine Spiegelenberg

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4788
  • Mobil +45 2633 1868
  • E-mail kisp@di.dk

Relateret