Virksomhedens ansvar efter arbejdsmiljølovens regler

Virksomheder kan straffes, hvis de forsætligt eller uagtsomt har overtrådt arbejdsmiljøloven. De kan få bøder direkte fra Arbejdstilsynet, eller tilsynet kan anmode politiet om at rejse tiltale.

For medlemmer

For medlemmer

Du skal være logget ind for at få adgang til siden

Log ind Opret bruger