Arbejdsmiljølovens regler om arbejdstid

Daglig hvileperiode, ugentligt fridøgn, rådighedsvagter, 48 timers reglen, natarbejde og helbredskontrol

Merete Dengsøe

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4648
  • Mobil +45 2320 8715
  • E-mail mgsd@di.dk

Kirstine Spiegelenberg

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4788
  • Mobil +45 2633 1868
  • E-mail kisp@di.dk