Arbejdsmiljølovens regler om arbejdstid

Daglig hvileperiode, ugentligt fridøgn, rådighedsvagter, 48 timers reglen, natarbejde og helbredskontrol

Hvad leder du efter?

Nyheder om arbejdsmiljø

Merete Dengsøe

Merete Dengsøe

Chefkonsulent

Kirstine Spiegelenberg

Kirstine Spiegelenberg

Chefkonsulent