Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

En virksomhed, der har fået et rådgivningspåbud, skal bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at hjælpe med at løse de påbud, som virksomheden har fået.

Arbejdstilsynet har givet en række arbejdsmiljørådgivere autorisation til at rådgive om arbejdsmiljøspørgsmål. En rådgivningsvirksomhed kan være autoriseret på et, flere eller alle fem af følgende områder:

  • Det biologiske område
  • Det ergonomiske område  
  • Det fysiske område
  • Det kemiske område
  • Det psykosociale område

Vær forberedt, når I skal have autoriseret arbejdsmiljørådgivning

For at virksomheden får mest muligt ud af en rådgivning, er det en god ide at have et klart formål med selve rådgivningen.

Der er flere gode overvejelser, som virksomheden bør gennemgå inden, at I starter med et rådgivningsforløb. På denne måde er der større sansynlighed for at I får blivende og vedvarende løsninger, der er forankret i virksomhedens organisation og drift.

Læs mere om hvordan I får det bedste ud af en rådgivning. 

Læs mere om rådgivning

På arbejdsmiljøområdet findes mange forskellige rådgivere og konsulenter. Hvis virksomheden modtager et rådgivningspåbud, skal I anvende en autoriseret arbejdsmiljørådgiver ved efterkommelse af påbudet.

"Rådgivningsbekendtgørelsen" Liste over autoriserede arbejdsmiljørådgivere

Anders Just Pedersen

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3686
  • Mobil +45 2949 4549
  • E-mail ajp@di.dk

Relateret