Henvendelse fra AES

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) har kontaktet virksomheden for at få oplysninger om en arbejdsskadesag. Læs, hvad I skal gøre.

Hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) henvender sig til virksomheden og beder om oplysninger i en arbejdsskadesag, har arbejdsgiveren pligt til at give oplysninger til den videre behandling af sagen. Arbejdsgiveren har også en klar interesse i, at alle relevante oplysninger indgår i sagen. AES kan kun træffe korrekte afgørelser, hvis de har alle relevante oplysninger i en sag.

Hvordan besvares henvendelsen?

Når AES henvender sig, bør virksomheden svare nøgternt og uddybende på henvendelsen og sende alt relevant materiale til AES. Henvendelsen indeholder som regel medarbejderens beskrivelse af arbejdets karakter til virksomheden.

Arbejdsgiverens svar bør indeholde en beskrivelse af arbejdsforholdet og arbejdets karakter. Anden relevant dokumentation, der kan understøtte arbejdsgiverens opfattelse af sagen, bør også sendes til AES sammen med besvarelsen. Det kan for eksempel være rapporter fra arbejdsmiljørådgivere, skriftlige instruktioner, produktionsbeskrivelser eller kvantumsbeskrivelser.

Hvis arbejdsgiveren bliver bedt om at forholde sig til forhold, man ikke har viden om, skal man i svaret skrive: "Virksomheden er ikke bekendt med forholdene". Det kan for eksempel være tilfældet, hvis arbejdsskaden fandt sted for meget længe siden.

Hvis arbejdsgiveren ikke kan korrigere eller supplere de oplysninger, AES har, bør virksomheden skrive i sit svar: "Virksomheden har ingen bemærkninger til det fremsendte materiale".

Anmeldepligt, forsikringspligt og medvirken

AES kan udstede administrative bøder til virksomheder, som ikke overholder deres anmeldepligt, forsikringspligt eller pligt til at medvirke til sagens oplysning.

Susanne Linhart

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4847
  • Mobil +45 2228 8475
  • E-mail sli@di.dk

Relateret