Skriftlig og digital kommunikation

Tjek virksomhedens e-boks. Arbejdstilsynet sender alle henvendelser digitalt. Påbud skal som hovedregel være skriftlige.

Påbud skal som hovedregel være skriftlige. Husk at bede om en skriftlig høring under tilsynet, da en mundtlig høring på baggrund af håndskrevne noter på bagsiden af en besøgsrapport kan være vanskelig at overskue. En skriftlig høring betyder, at virksomheden får tid til at forholde sig til forhold, som Arbejdstilsynet har lagt vægt på ved besøget.

Hvis der gives et mundtligt påbud, skal det hurtigt følges op af et skriftligt. Påbuddet skal indeholde en begrundelse, en vejledning samt en klagevejledning.

Arbejdstilsynet sender alle henvendelser til virksomheden digitalt via e-boks. Virksomheden kan selv følge korrespondancen via www.online.at.dk

Krav om digital kommunikation

Der er forskellige forhold, som virksomheden skal være opmærksom på ved kommunikation med Arbejdstilsynet.

Kommunikation med Arbejdstilsynet

Susanne Linhart

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4847
  • Mobil +45 2228 8475
  • E-mail sli@di.dk

Relateret