Særlige branchetilsyn

Arbejdstilsynet har i 2019 udvalgt autoreparationsværksteder, dækservice og slagterier til et udvidet risikobaseret tilsyn. Vejgodstransportbranchen er  udvalgt til særlige  aktioner i 2019. Forbered jer på tilsynet.

På baggrund af de faktuelt skete arbejdsskader i de foregående år, og en vurdering af risici i arbejdet udvægler Arbejdstilsynet hvert år et antal brancher til særlige tilsynsindsatser. Tilsynsindsatserne afhænger af hvilken branche det drejer sig om. 

I 2019 har Arbejdstilsynet udvalgt autoreparationsværksteder m.v. , dækservice og slagterier.

Virksomheder, der har disse branchekoder, kan forvente at få et såkaldt udvidet risikobaseret tilsynsbesøg. Det er en god ide, at forberede sig på dette.

Brancherne "Autoreparations-værksteder mv." og "Dækservice" kan se yderligere information på Bilbranchens hjemmeside.

Se Arbejdstilsynets film om, hvordan et risikobaseret tilsyn foregår. Få også et overblik over, hvad I som minimum skal have styr på, når Arbejdstilsynet besøger jer. 

Vejgodstransport

Arbejdstilsynet har i 2019 særligt fokus på godstransport. Det betyder, at tilsynet gennemfører særlige aktionsdage landet over flere gange i løbet af 2019.  Baggrunden er, at en foreløbig opgørelse af ulykker for 2018 viser, at branchen har været ramt af syv dødsulykker og derudover har mange ulykker set i forhold til antallet af ansatte. 

De særlige aktionsdage betyder, at Arbejdstilsynet nu vil observere chauffører undervejs på deres ruter, når de læsser af og på – uden at virksomheden er kontaktet først. Særligt fokus er arbejde i højden, akutte overbelastninger og risikoen for at blive ramt af nedfaldne genstande. 

Læs om Arbejdstilsynets aktioner ved vejgodstransport her.

BAU Transport har vejledninger og metoder om godstransport her.

Metal- og maskinindustrien (indtil 2020)

Arbejdstilsynet har fortsat fokus på Metal- og maskinindustrien indtil 2020. Dette betyder, at virksomheder med en udvalgt branchekode kan forvente et tilsyn fra Arbejdstilsynet i løbet at denne periode. Tilsynet vil sandsynligvis være et risikobaseret tilsyn.

Arbejdstilsynet sætter særligt fokus på ulykkesrisiko, muskel- skeletbesvær samt det psykiske arbejdsmiljø. Det er en god ide, at virksomheden forbereder sig på tilsynet. Læs mere om tilsyn forneden.

Arbejdstilsynets materialer om metal- og maskinindustrien.

BFA Industri har mange vejledninger med metoder og værktøjer.

Mere om branchetilsyn m.m.

Arbejdstilsynet har forskellige tilsynsmetoder alt efter indsats. Læs om de forskellige tilsynsmetoder i menuerne for tilsyn. Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Udvidet risikobaseret tilsyn Generelt om AT's tilsyn

Hanne Baunkjær

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4846
 • Mobil +45 2099 8478
 • E-mail haba@di.dk

Annette Hoffmann

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3051
 • Mobil +45 4098 0918
 • E-mail aho@di.dk

Niels Chr. Nielsen

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3399
 • Mobil +45 2128 8555
 • E-mail nicn@di.dk

Kirstine Spiegelenberg

Konsulent

 • Direkte +45 3377 4788
 • Mobil +45 2633 1868
 • E-mail kisp@di.dk

Susanne Linhart

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 4847
 • Mobil +45 2228 8475
 • E-mail sli@di.dk
Relateret