DI.dk har lige nu driftsproblemer. Nogle brugere kan derfor opleve ikke at kunne få adgang til medlemsbeskyttede sider. 

Sikkerhedsudstyr - personlige værnemidler

En arbejdsgiver skal sikre, at personlige værnemidler bliver udleveret og benyttet i det omfang, at arbejdet kræver det. De personlige værnemidler skal være EC mærkede. Arbejdsgiveren afholder udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af personlige værnemidler og har ejendomsretten hertil.