Sikkerhedsudstyr - personlige værnemidler

En arbejdsgiver skal sikre, at personlige værnemidler bliver udleveret og benyttet i det omfang, at arbejdet kræver det. De personlige værnemidler skal være EC mærkede. Arbejdsgiveren afholder udgifterne til anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af personlige værnemidler og har ejendomsretten hertil.