De har et langt arbejdsliv foran sig. Pas godt på dem.

Foto: Getty Images
22.05.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Skærpet syn på unges arbejde

Vær opmærksom på reglerne for unges arbejde. Myndighederne har skærpet deres syn på, hvad der er farligt ude på arbejdspladserne.

De unges første møde med arbejdslivet er en vigtig indgang til rekruttering af nye medarbejdere. Virksomhederne har nemlig behov for, at de unge stifter bekendtskab med arbejdslivet i industrien med henblik på fremtidige uddannelsesvalg.

Øget bevågenhed og skærpet praksis på unges arbejde

Unges arbejde har i det seneste år haft en øget bevågenhed fra myndighedernes side. Myndighederne har anlagt et skærpet syn på, hvad der er farligt for de unge ude på arbejdspladserne.

Arbejdstilsynet har blandt andet afgivet påbud i forbindelse med unge ”fejedrenges” arbejde ”i farlig nærhed” af maskiner og maskinanlæg. De unge må ikke arbejde "i farlig nærhed" af maskiner og maskinanlæg - heller ikke, hvis maskinerne er slukkede.

Det er også indskræpet, at unge under 15 år og/eller unge, som stadigt er undervisningspligtige (til og med 9. klasse), kun må beskæftiges med lettere arbejde, jf. bilag 7 i Bekendtgørelsen om unges arbejde.  

Find afgørelserne i boxen forneden.

Bred politisk aftale om ny og forbedret arbejdsmiljøindsats – herunder reglerne om unges arbejde

Klare og mere enkle regler for børn og unge under 18 år indgår som et punkt i regeringens seneste aftale fra maj 2019 "En ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold på arbejdsmarkedet".

Den nuværende regering fik en bred politisk opbakning til aftalen, der skal sikre, at de unge får en god og sikker start på deres arbejdsliv, samtidigt med at de bliver motiveret til uddannelse og job i industrien.

Beskæftigelsesministeriet vil inddrage arbejdsmarkedets parter i arbejdet med at kortlægge reglerne på området. DI indgår i dette arbejde.

DI arbejder for, at unge kan få kendskab til arbejdsmarkedet

  • DI arbejder politisk for at sikre en tilgang af unge til de ungdomsuddannelser, som industrien efterspørger. 
  • DI mener, at de unge via fritidsjob får et godt kendskab til arbejdsmarkedet, og at de trænes i praksis og bliver motiveret til en uddannelse inden for industrien. Men det skal aldrig ske på bekostning af beskyttelsen af de unge.
  • DI bistår medlemmer, som får påbud fra Arbejdstilsynet på grund af unges arbejde i virksomheden.

Læs mere

Arbejdsmiljølovens regler er skærpet, når unge er beskæftiget. Der skelnes mellem alder og skolepligt. Læs også de seneste afgørelser om unges arbejde i farlig nærhed af maskiner, og hvad lettere arbejde ikke er.

DI's fagtekst - Unges arbejde Bekendtgørelsen om Unges arbejde Afgørelse om "farlig nærhed" af maskiner Afgørelse om "lettere arbejde" Afgørelse om både "farlig nærhed" og "lettere arbejde"

Merete Dengsøe

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4648
  • Mobil +45 2320 8715
  • E-mail mgsd@di.dk
Relateret