Der indgår kemi i mange produktioner. Det er vigtigt at have styr på, hvad man anvender og hvordan.

Modelfoto: Colorbox
03.01.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Nye græseværdier

Arbejder I med kræftfremkaldende stoffer? Så vær opmærksom på, at grænseværdien nedsættes for fem navngivne stoffer.

Den 17. januar 2020 træder en opdatering af bilag 2 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om grænseværdier og bilag 2 i Arbejdstilsynets kræftbekendtgørelse i kraft.

Fem grænseværdier nedsættes

Grænseværdien for fem kræftfremkaldende stoffer bliver nedsat som følge af nye EU-regler. Det drejer sig om følgende stoffer:

  • 1,2-epoxypropan, som blandt andet bruges i gearolier i fremstillingsindustrien
  • o-toluidin, som blandt indgår i fødevarer, lægemidler og kosmetik
  • 1,3-butadien, som blandt andet bruges inden for metal og maskiner og i fremstillingsindustrien
  • Bromethylen, som andet blandt bruges i den kemiske industri
  • Ildfaste keramiske fibre, som primært bliver brugt som isoleringsmateriale o.l.

Fem stoffer, der kan optages gennem huden 

De nye EU-regler betyder også, at der i grænseværdibekendtgørelsen for fem stoffer (benzen, ethylenoxid, acrylamid, o-toluidin og hydrazin) kommer en anmærkning om, at stofferne kan optages gennem huden.

Respirabelt kvartsstøv

Endelig betyder de nye EU-regler, at ”Arbejdsprocesser, hvor der kan udvikles respirabelt kvartsstøv” bliver omfattet af kræftbekendtgørelsens bilag over kræftfremkaldende arbejdsprocesser. Den nuværende undtagelse fra forbuddet mod recirkulation af kræftfremkaldende stoffer vil fortsat gælde på de samme betingelser som i dag.

 

Læs mere

Information om de nye arbejdsmiljøregler fremgår af Arbejdstilsynets hjemmeside. Husk også at læse DI's medlemssider om kemisk arbejdsmiljø - herunder den særlige om grænseværdier.

Information fra Arbejdstilsynet "Grænseværdier" på di.dk

Bent Horn Andersen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3774
  • Mobil +45 2229 0289
  • E-mail bhan@di.dk

Relateret