Et godt psykisk arbejdsmiljø styrker trivslen

Foto: GettyImage
30.09.20 Vi rådgiver dig Nyheder

Ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

Reglerne om psykisk arbejdsmiljø er blevet samlet i én ny bekendtgørelse, som Arbejdstilsynet offentliggør i dag (30. september 2020). DI har deltaget i regeludvalgsarbejdet og glæder sig over, at der nu er skabt klarhed om de regler, der findes på området.

Et bredt flertal i Folketinget blev i foråret 2019 enige om, at reglerne for det psykiske arbejdsmiljø skulle samles i én bekendtgørelse, og nu er det en realitet. Formålet med en bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø er at gøre det lettere for arbejdsgivere og ansatte at orientere sig om reglerne, således at arbejdet med at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø kan blive mere målrettet og systematisk.

Bekendtgørelsen, der træder i kraft 1. november, bakkes op af både arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet. Tilblivelsen af den er et godt eksempel på, at parterne og myndighederne er i stand til at finde fælles løsninger til gavn for arbejdsmiljøet i Danmark.

Med bekendtgørelsen følger ikke nye krav – de er blot blevet mere klare. I DI håber vi derfor, at medlemmerne oplever, at det fremover vil blive nemmere at skabe sig et overblik over de pligter, der er knyttet til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.

Bekendtgørelsen skal også bidrage til at synliggøre, hvilke påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø, Arbejdstilsynet typisk træffer afgørelser om, herunder f.eks. stor arbejdsmængde og tidspres, høje følelsesmæssige krav, krænkende handlinger eller arbejdsrelateret vold.

Nu følger så arbejdet med AT-vejledninger, som skal supplere bekendtgørelsen. Der findes allerede AT-vejledninger om henholdsvis vold og krænkende handlinger, som vil blive konsekvensrettet i forhold til den nye bekendtgørelse, og i 2021 vil der komme tre nye vejledninger til virksomhederne om henholdsvis stor arbejdsmængde og tidspres, uklare krav og modstridende krav i arbejdet samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Vejledningernes formål er at konkretisere, hvilke forebyggende tiltag virksomhederne kan iværksætte for at leve op til reglerne. DI vil også deltage i vejledningsudvalgsarbejdet og vil her have fokus på, at de netop afgrænses til at informere om, hvordan kravene til forebyggelse kan overholdes.

I løbet af oktober måned vil DI invitere medlemmerne til et webinar om den nye bekendtgørelse. Det er naturligvis også muligt at kontakte DI’s arbejdsmiljøenhed direkte, såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til den nye bekendtgørelse.

Se bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø her.

Jan Lorentzen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3632
  • Mobil +45 2328 5264
  • E-mail jlo@di.dk

Relateret