Deltidsarbejde

Deltidsjob eller deltidsarbejde er arbejde på et lavere gennemsnitligt timeantal end det, fuldtidsmedarbejdere inden for det pågældende arbejdsområde normalt arbejder. Deltidsmedarbejdere må ikke forskelsbehandles.

Den normale arbejdstid er generelt 37 timer.

Vær opmærksom på, at I ikke må forskelsbehandle medarbejdere, fordi de arbejder på deltid.

Indgå aftale om deltidsjob

En aftale om deltidsarbejde skal indgås mellem virksomheden og medarbejderen. I kan indgå aftalen i forbindelse med ansættelsens start eller senere under ansættelsen. Medarbejderen kan under forhandlingerne være ledsaget af en rådgiver.

Overenskomstdækkede medarbejdere

Hvis medarbejderen er overenskomstdækket, kan overenskomsten indeholde regler om deltidsansættelse.

Industriens overenskomster

Medarbejdere, som er dækket af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst kan godt arbejde på deltid. I så fald vil medarbejderen være ansat til et lavere timeantal end 37 timer om ugen.

Hvis I har medarbejdere ansat i deltidsjobs, skal I være opmærksomme på de særlige vilkår i overenskomsterne. F.eks. skal I kun betale overtidstillæg, hvis medarbejderen udfører overarbejdet uden for afdelingens normale arbejdstid.

Mange overenskomster sætter et minimumstal for deltidsansatte. Dette må ikke være højere end 15 timer ugentligt efter dansk lovgivning.

Deltid i Fællesoverenskomsten

Medarbejdere, som er dækket af Fællesoverenskomsten, kan alene ansættes i deltidsjob, hvis de allerede er ansat som fuldtidsmedarbejder.

Nyansættelse af medarbejdere i deltidsjob forudsætter, at der lokalt, tillidsrepræsentant og virksomhed imellem, træffes aftale om nyansættelse af medarbejdere på deltid.

Den ugentlige arbejdstid for medarbejdere i deltidsjob skal udgøre mindst 15 timer.

I må ikke forskelsbehandle deltidsansatte medarbejdere

En virksomhed må ikke give medarbejdere i deltidsjob ringere ansættelsesvilkår, end de sammenlignelige fuldtidsansatte medarbejdere har, blot fordi medarbejderne arbejder på deltid.

Skabeloner

Skabelon til funktionærkontrakt uden overenskomst

Hent
For medlemmer

I dybden med deltidsarbejde

Få svar på, hvordan virksomheder aftaler deltidsarbejde med deres medarbejdere, om der er minimumsgrænser for, hvor lidt en deltidsmedarbejder må arbejde, hvad det betyder, at virksomheden ikke må forskelsbehandle medarbejdere på deltid – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 03.05.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter