Flex- og fixtid

Flextid er en måde at tilrettelægge driften fleksibelt på.

Flextid er et alternativ eller supplement til andre former for fleksibel arbejdstid, f.eks. varierende ugentlig arbejdstid. Flextid er som udgangspunkt et medarbejdergode, da det er medarbejderen selv, der bestemmer variationen i arbejdstid ud fra den indgåede aftale.

På Industriens Overenskomst kræver det, jf. § 12, at der er lokal enighed, samt at flextiden placeres i den daglige normale arbejdstid fra kl. 06.00 til kl. 18.00.

Det kan dog også kombineres med skiftehold. På andre overenskomster kan rammerne for flextid være anderledes, kontakt derfor DI for konkret rådgivning på jeres overenskomst.

Flextid og fixtid

I aftaler om flextid er det vigtigt, at parterne er enige om rammerne for de tidsrum arbejdstiden kan præsteres i. Der bør som udgangspunkt som minimum tages stilling til følgende:

Fixtid

Fixtiden er det tidsrum, medarbejderen er forpligtiget til at være tilstede i produktionen. Det kan f.eks. være fra kl. 08.00 til kl. 14.00. I dette tidsrum kan medarbejderen ikke selv disponere over flextiden. Det er derfor også vigtigt at aftale, hvis man f.eks. vil have mulighed for, at medarbejderne kan afholde opsparet flextid som hele fridage.

Flextid

Flextiden er det tidsrum medarbejderen selv disponere over sin arbejdstid. Det er dermed også det tidsrum medarbejderen som udgangspunkt optjener timer til sin flexkonto og bruger af den igen. Det kunne f.eks. være tidsrum som kl. 06.00 til kl. 08.00 og fra kl. 14.00 til kl. 18.00. Det er vigtigt at huske, at såfremt flextiden kan gå ind i perioder der kræver betaling af tillæg (tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 06.00), skal I huske at aftale hvis medarbejderen ikke har krav på tillæg alligevel.

Normal daglig arbejdstid

I tillæg til ovenstående er det vigtigt at definere, hvornår den daglige normale arbejdstid ligger, altså hvornår medarbejderen kan forvente at skulle erlægge sin arbejdskraft såfremt virksomheden kræver det. Det er vigtigt, da det er ud fra denne, at eventuelt overarbejde som udgangspunkt vil blive beregnet. Er dette ikke defineret, kan man risikere, at eventuelt overarbejde defineres ud fra fixtiden i stedet, hvilket giver virksomheden et betydeligt mindre rum til at kræve arbejde placeret. Tidsrummet kan f.eks. være fra kl. 07.00 til kl. 15.00. Man kan i den forbindelse med fordel aftale, at beordret arbejde først er overarbejde når der arbejdes uden for dette tidsrum.

Med baggrund i ovenstående kan det være en fordel, at lave en skriftlig aftale om flextid, selvom aftalen kun laves med en enkelt medarbejder.

Kontakt DI for rådgivning i hvordan jeres virksomhed konkret kan optimere driften ud fra ovenstående, samt hvilke vinduer og regler der gælder på andre overenskomster.

Artikel opdateret den 23.03.22

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter