Hjemsendelse

Virksomheder kan hjemsende medarbejdere, hvis de ikke kan beskæftige medarbejderne f.eks. på grund af råvaremangel, maskinnedbrud eller dårligt vejr. I udgangspunktet skal medarbejderne have løn, når de bliver hjemsendt, men i visse tilfælde kan de hjemsendes uden løn.

Hvis en virksomhed ikke kan beskæftige medarbejderne på grund af råvaremangel, maskinnedbrud, dårligt vejr og lignende, kan virksomheden sende medarbejderne hjem.

Det er et grundlæggende princip, at der kan ske hjemsendelse af timelønnede medarbejdere ved force majeure. Nogle overenskomster indeholder regler om, at medarbejderne kan sendes hjem, hvis hjemsendelsen f.eks. skyldes vejrlig, andre medarbejderes strejke eller anden force majeure.

Betaling i forbindelse med hjemsendelse

Hjemsendte medarbejdere skal som udgangspunkt have deres normale løn, når de er hjemsendt. Dette gælder dog ikke, hvis der er tale om force majeure eller lignende situationer.

Nogle overenskomster indeholder regler om, at medarbejderne i visse situationer, hvor der ikke er tale om force majeure, kan sendes hjem uden løn.

Det er almindeligt antaget, at funktionærer ikke kan hjemsendes uden løn, selv om der foreligger force majeure.

Industriens Overenskomst

Medarbejdere, som er dækket af Industriens Overenskomst, og som I sender hjem på grund af force majeure (eller visse lignende situationer), skal ikke have løn. Det kan f.eks. være pga. et strømsvigt, som I ikke er skyld i. Hvis I sender dem hjem, efter at de er mødt på arbejde, skal de have løn for mindst 4 timer.

Hvis I sender medarbejderne hjem pga. andre medarbejderes strejke, skal de ikke have løn.

I kan hjemsende medarbejdere, der arbejder udendørs, uden løn, når vejrforholdene gør, at de ikke kan arbejde.

Råvaremangel i særlige brancher

Hvis I har medarbejdere, som er dækket af Industriens Overenskomst, og hvis jeres virksomhed er inden for fiskeindustrien eller på fjerkræslagterier, så kan I hjemsende dem uden løn i tilfælde af råvaremangel.

Kontakt DI, hvis I er i tvivl

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt medarbejderne kan sendes hjem i en given situation, og om medarbejderne skal have løn eller ej under hjemsendelsen, kan det være en god ide at kontakte DI for at få vurderet situationen.

Skabeloner

Hjemsendelse ved force majeure

Hent
For medlemmer

I dybden med hjemsendelse

Få svar på, hvornår det er relevant at hjemsende, hvilke medarbejdere, I kan hjemsende, om I skal genansætte, når driftshindringen forsvinder, og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 30.04.20

Se også

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter