Hviletid, fridøgn og helbredskontrol

I Danmark er der regler om daglig hviletid, ugentligt fridøgn og helbredskontrol i forbindelse med natarbejde. Læs mere om reglerne nedenfor.

Hviletid og fridøgn

Alle medarbejdere i Danmark er underlagt reglerne om daglig og ugentlig hviletid. Reglerne er også kendt som 11-timers reglen og reglen om det ugentlige fridøgn.

11-timers reglen betyder, at man som medarbejder har krav på 11 timers sammenhængende hvil inden for en periode på 24 timer.

Reglen om det ugentligt fridøgn foreskriver, at medarbejder en gang på en 7 dages periode skal have et fuldt døgn plus 11 timers hvil. Det vil dermed sige, at medarbejderen har krav på 35 timers sammenhængende hvil en gang om ugen. Hviledøgnet skal fortrinsvist lægges om søndagen, medmindre driften ikke tillader dette.

Helbredskontrol

I Danmark er det lovpligtigt, at virksomheder tilbyder medarbejdere, der skal arbejde om natten, en gratis helbredskontrol, inden de påbegynder natarbejdet.

Natperioden aftales på den enkelte virksomhed, men kan for overenskomstdækkede medarbejdere også være defineret i overenskomsten.

Natperioden er på 7 timer og skal omfatte tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 05.00.

Træffes der ikke lokalaftale herom, er natperioden fra kl. 22.00 til kl. 05.00.

Der er tale om natarbejde, hvis en medarbejder udfører 3 timer eller mere af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller hvis medarbejderen inden for en periode på 12 måneder udfører 300 timers arbejde i dette tidsrum.

Virksomheden har pligt til at tilbyde medarbejdere, der udfører natarbejde, en helbredskontrol, inden de påbegynder deres natarbejde og derefter regelmæssigt mindst hvert tredje år.

Det er dog ikke et krav, at medarbejderen gennemfører helbredskontrollen.

Der er ikke klare retningslinjer for, hvem der kan udføre helbredskontrollen, eller hvordan kontrollen skal gennemføres.

Natarbejdere omfattet af en overenskomst

Natarbejdere, der er omfattet af størstedelen af de overenskomster, DI er part i (herunder Industriens Overenskomst, Fællesoverenskomsten og Træets Overenskomst), skal tilbydes helbredskontrol mindst hvert andet år.

Helbredskontrollen er omfattet af reglerne i lov om helbredsoplysninger. Det indebærer, at virksomheden skal orientere Arbejdstilsynet om:

  • at helbredskontrollen tilbydes
  • hvordan helbredskontrollen er tilrettelagt 
  • hvem der udfører den
  • Helbredskontrollen må først gennemføres fire uger, efter at Arbejdstilsynet er orienteret.

Helbredskontrollen tager udgangspunkt i en samtale med medarbejderen. Samtalen skal afdække mulige symptomer, der kan vise, at medarbejderen ikke bør udføre natarbejde.

Helbredskontrollen skal gennemføres af sagkyndige og under lægelig supervision. Det kan være en læge, en sundhedsinstitution eller en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, som virksomheden træffer aftale med om at gennemføre helbredskontrollen. Tjek protokollatet for den relevante overenskomst.

De, som udfører helbredskontrollen, har tavshedspligt. Virksomheden må ikke anmode om eller modtage de helbredsmæssige oplysninger, som kommer frem ved undersøgelsen. Det er lønmodtageren, som skal underrette arbejdsgiveren, hvis helbredskontrollen giver anledning til, at virksomheden bør foretage ændringer i arbejdsforholdet.

For medlemmer

I dybden med hviletid, fridøgn og helbredskontrol

Få svar på hvem reglerne om hviletid og fridøgn gælder for, om hviletiden kan nedsættes samt hvordan helbredskontrol kan tilrettelægges og gennemføres.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 23.03.22

Se også

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter