10.02.21

Opdateret med særlige ændringer

Vi har opdateret spørgsmål og svar i I dybden med midlertidig arbejdsfordeling.

Den 10. februar: Vi har opdateret svar på følgende spørgsmål:

 • Hvad skal virksomheden betale?
 • Hvordan og hvornår skal virksomheden betale G-dage?
 • Hvordan beregner vi de forholdsmæssige G-dage for brudte måneder?
 • Hvad gør vi, hvis merarbejdere er syge eller deltidssyge?
 • Kan en medarbejder med flere funktioner og arbejdsområder indgå i arbejdsfordeling kun for de timer, medarbejderen varetager i den ene afdeling?

Den 27. januar: Vi har opdateret svar på spørgsmålet: "Hvordan optjenes ferie under arbejdsfordeling" og tilføjet følgende to spørgsmål:

 • Hvad gør vi, hvis medarbejderen går på barsel eller orlov?
 • Skal vi betale G-dage til medarbejdere, der bliver syge under en allerede igangsat arbejdsfordeling?

Den 26. januar: Nyt svar på spørgsmålet: "Er suspensionen af mindsteudbetalingsreglen i bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge forlænget som følge af den nye ordning?"

Den 25. januar: Nye svar på følgende fire spørgsmål:

 • Kan planen fraviges/ændres undervejs og med hvilket varsel?
 • Kan vi indhente tilsagn fra medarbejderne om, at de over en periode på op til 4 måneder vil kunne hjemsendes mellem 20 og 50 pct., som vi senere fastlægger for 4-ugersperioder?
 • Kan virksomheder på den midlertidige ordning overgå til den traditionelle ordning?
 • Kan vi iværksætte arbejdsfordeling forskudt i forskellige afdelinger eller enheder?

Den 11. januar: Nyt link til blanketter i svar på følgende to spørgsmål:

 • Hvordan iværksætter vi en arbejdsfordeling?
 • Hvilke blanketter skal vi anvende til at anmelde arbejdsfordelingen til jobcenteret?

Desuden har vi indsat link til den nye blanket til anmeldelse af arbejdsfordeling til jobcenteret.

Den 8. januar: Nyt spørgsmål: Kan en medarbejder med flere funktioner og arbejdsområder i flere afdelinger indgå i arbejdsfordeling kun for de timer, medarbejderen varetager i den ene afdeling?

Den 5. januar: Nye svar på disse tre spørgsmål:

 • Kan medarbejdere på særlige vilkår – f.eks. deltid eller fleksjob - deltage i arbejdsfordeling?
 • Hvordan kan arbejdsfordelingen tilrettelægges konkret?
 • Får medarbejderne dagpenge under arbejdsfordeling?

Læs mere

Vi rådgiver dig

I dybden med midlertidig arbejdsfordeling - COVID-19

I forbindelse med COVID-19 har regeringen og arbejdsmarkedets parter aftalt en ny, midlertidig ordning, som kan benyttes som alternativ til den traditionelle arbejdsfordeling. Aftalen er udmøntet ved ”lov om adgang til iværksættelse af midlertidig arbejdsfordeling som led i håndteringen af covid-19”. Ordningen trådte i kraft mandag den 14. september 2020 og er forlænget frem til udgangen af 2021. (Opdateret den 10. februar 2021)

For medlemmer

For medlemmer

Du skal være logget ind for at få adgang til siden

Log ind Opret bruger
Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter