Overarbejde

Når medarbejdere skal arbejde mere end det aftalte antal timer, skal virksomheden være opmærksom på, at der findes regler for, hvor meget medarbejdere må arbejde. Derudover skal virksomheden vide, hvad medarbejderen evt. skal have i betaling, hvis han eller hun arbejder over.

Overarbejde er arbejde ud over det antal timer, som virksomheden og medarbejderen har aftalt for den enkelte dag, uge eller måned.

Det er vigtigt, at I ved, hvordan I skal håndtere overarbejde, og hvad I evt. skal betale medarbejderen. Der er forskel på, om medarbejderen er overenskomstdækket eller ej. 

Medarbejder dækket af overenskomst

I de enkelte overenskomster er det gennemsnitlige antal timer pr. dag/uge/måned aftalt.

Der er regler for:

  • hvad der er normal arbejdstid
  • hvad der er overarbejde
  • hvordan virksomheden skal betale medarbejderne for overarbejdet.

De fleste overenskomster fastslår, at overarbejde så vidt muligt skal undgås.

Overarbejde skal normalt honoreres med særlige tillæg og eventuelt afspadseres. Tillægsbetalingerne og reglerne for afspadsering fremgår af den enkelte overenskomst. I overenskomster for funktionærer er der ofte mulighed for at aftale funktionsløn, således at alt overarbejde er inkluderet i den faste løn.

Ikke overenskomstdækkede medarbejdere

For medarbejdere der ikke er omfattet af en overenskomst, afhænger mulighederne for overarbejde og betalingen herfor af, hvad der er aftalt i enten ansættelseskontrakten eller f.eks. i en medarbejderhåndbog, som ansættelseskontrakten henviser til.

For ledere og visse funktionærer er overtidsbetalingen ofte inkluderet i den aftalte løn som en fast lønandel.

Skabeloner

Skabelon til funktionærkontrakt uden overenskomst

Hent
For medlemmer

I dybden med overarbejde for funktionærer

Få svar på, hvor meget overarbejde funktionærer må udføre, hvilken betaling funktionærer skal have, når de udfører overarbejde, om funktionærer har krav på et varsel i forbindelse med pålæg om overarbejde – og meget mere.

Gå i dybden
For medlemmer

I dybden med overarbejde for timelønnede

Få svar på, hvor meget overarbejde timelønnede medarbejdere må udføre, hvilke regler der gælder for overarbejde, hvilken betaling medarbejdere med og uden overenskomst skal have, når de udfører overarbejde, om medarbejdere kan afspadsere overarbejde – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.02.22

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter