Pauser

Alle medarbejdere, som har en arbejdsdag, der er længere end seks timer, har ret til en pause. Dog med undtagelse af medarbejdere, der er beskæftiget ved passager- eller godstransport, som kan være omfattet af reglerne om køre-/hviletid. Det afhænger af det enkelte ansættelsesforhold eller overenskomsten, hvornår pauser skal placeres, og om medarbejderne skal have betaling for pauser.

Overenskomstdækkede medarbejdere

Hvis en timelønnet medarbejder har en arbejdsdag på over seks timer har vedkommende ret til en pause.

Der kan være stor forskel på, hvordan pauser placeres og betales i virksomhederne, da det afhænger af, hvilken overenskomst deres medarbejdere er omfattet af, og om deres medarbejdere er omfattet af en overenskomst. Derfor kan der også være forskelle inden for den enkelte virksomhed, da der kan være stor forskel på, hvilke medarbejdere der er beskæftiget i virksomheden.

Funktionærer

Funktionærer har typisk ret til en pause, hvis det fremgår af ansættelseskontrakten. Betalingen for pauser kan være aftalt individuelt med medarbejderne.

Medarbejdere omfattet af regler for køre-/hviletid

Nogle medarbejdergrupper, herunder medarbejdere, der er beskæftiget ved passager- eller godstransport er ikke omfattet af 6-timersreglen. Disse medarbejdergrupper er dog omfattet af reglerne om køre-/hviletid.

For medlemmer

I dybden med pauser

Få svar på, hvem der bestemmer, hvornår medarbejderne skal holde pause, om virksomheden skal betale løn i pauserne, om alle medarbejdere skal holde pause samtidig, hvordan virksomheden kan ændre pausens placering, om virksomheden kan afbryde medarbejdernes pauser – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 03.05.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter