Skiftehold

Ved skifteholdsarbejde eller holddrift er arbejdet/arbejdstiden som udgangspunkt tilrettelagt sådan, at to eller flere hold af medarbejdere efter tur afløser hinanden i døgnet og oftest skifter arbejdstid efter en fastlagt arbejdstidsplan.

Regler for skifteholdsarbejde

Der findes som udgangspunkt ingen lovgivning, der regulerer skifteholdsarbejde. Der findes dog regler om, at virksomheden skal tilbyde helbredskontrol til skifteholdsarbejdere, der arbejder om natten.   Mange overenskomster indeholder regler om skifteholdsarbejde, herunder Industriens Overenskomst og Fællesoverenskomsten. Sørg derfor altid for at tjekke, om den overenskomst, I er dækket af, indeholder regler om skiftehold.

Hvis I overvejer at oprette skiftehold for funktionærer anbefaler vi, at I kontakter DI for rådgivning.

Tilrettelæggelse af skiftehold

I kan tilrettelægge skifteholdsarbejde på flere måder:

I kan tilrettelægge skifteholdsarbejde, sådan at medarbejderne skifter mellem forskellige daglige arbejdstider (f.eks. dag, aften og nat) og normalt således, at faste grupper af medarbejdere arbejder på samme hold.

I kan også tilrettelægge skifteholdsarbejdet, sådan at medarbejderne arbejder på faste hold (dag, aften og nat). Det vil sige at medarbejderne arbejder i hold, hvor de arbejder på faste tider af døgnet. Det er en forudsætning, at I lokalt er enige om, at skifteholdsarbejdet tilrettelægges med faste hold.

Fleksibilitet

Skifteholdsreglerne indeholder mange muligheder for at tilrettelægge virksomhedens driftstid fleksibelt.

Reglerne kan virke uoverskuelige, og det kan være svært at få et præcist overblik over, hvilke muligheder I har for at lave fleksible skifteholdsplaner, der indfrier både virksomhedens og medarbejdernes ønsker.

Det er dog en god idé at indgå lokalaftaler om arbejde i skiftehold eller holddrift, så I kan skræddersy dem til jeres virksomheds behov.

Hvis I ønsker inspiration til, hvordan I kan tilrettelægge jeres skifteholdsarbejde mere fleksibelt, kan I kontakte DI’s arbejdstidseksperter.

Kontakt DI på 3377 3377.

For medlemmer

I dybden med skiftehold

Få svar på, hvad reglerne er for skifteholdsarbejde og holddrift, hvordan virksomheden etablerer og planlægger skiftehold/holddrift, hvordan virksomheden ændrer på skifteholdsarbejdets tilrettelæggelse, hvornår arbejdsdøgnet starter og slutter, hvad virksomheden skal betale medarbejdere på skiftehold – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 23.03.22

Se også

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter