Vi rådgiver dig

Succes med lærlinge i Træsektionen

Uddannelse af lærlinge og elever er afgørende for at sikre virksomhederne et tilstrækkeligt antal faglærte medarbejdere i fremtiden. Derfor opruster DI med en ny enhed, som skal bidrage til at rekruttere og uddanne flere faglærte

DI opretter ny enhed for at sikre flere lærlinge

Mor og far kan ikke altid se værdien i, at deres barn skal starte som faglært. Der skal et holdningsskifte til, og det er et samfundsanliggende. For at bidrage med at uddanne fremtidens håndværksmestre har DI derfor iværksat initiativet DI Lærlingeindsatsen, der skal hjælpe virksomhederne med at gøre det nemmere at rekruttere og uddanne landets kommende håndværksmestre.

Formand for Træsektionens Uddannelse- og efteruddannelsesudvalg, Ole Gregersen, ser DI’s fokus på området som et vigtigt skridt i den rigtige retning:

- Verden er blevet bygget af håndværkere, og det er også dem, der skal vedligeholde den, så der vil altid være brug for dem. Derfor er det fantastisk, at DI nu gør en indsats for at styrke optaget af lærlinge, så nutidens forældre ser værdien i, at deres barn vælger en håndværksmæssig uddannelse. Vi har brug for kloge hænger og andre faggrupper end akademikere, siger tømrermester Ole Gregersen.

Erfaringer skal spredes til resten af DI

Netop i Træsektionen har medlemmerne også gode erfaringer med rekruttering af lærlinge til tømrerfaget. En opgørelse fra september 2020 viser, at halvdelen af Træsektionens medlemmer tager lærlinge. Dermed uddannes 2/3 dele af samtlige tømrerlærlinge af Træsektionens medlemmer.

- Lærlinge er et stort og vigtigt område for Træsektionen. Det er et fast punkt på dagsordenen, når vi holder vores bestyrelsesmøder. Det har heldigvis altid været en af de vigtigste opgaver for tømrermestrene at uddanne nye svende. På nuværende tidspunkt er tømrerne jo også det fag med flest lærlinge inden for byggeriet.

I opgørelsen fra september 2020 var der 3.800 tømrerlærlinge i DI-virksomheder, herefter kommer kontor-, smede-, murer- og mekanikerlærlinge, der har 900-1.100 lærlinge i DI-virksomheder. Tømreruddannelsen er således DI’s suverænt største uddannelse. En del af forklaringen for det flotte optag skyldes ifølge Ole Gregersen selve uddannelsen:

- Vi synes jo selv, vi har den bedste uddannelse med et velfungerende forløb, hvor både mester, svende, lærlinge og skole er indblandet. Vi samles om at skabe en god uddannelse, og det tror jeg mange andre fag kunne lære af. En af grundene kan være, at tømrerne ofte bruger deres uddannelse inden for andre fag. Netop dette kræver jo, at vi hele tiden følger op på at kunne have den fornødne medarbejderkapacitet, siger han.

Rekrutteringen skal styrkes

DI Lærlingeindsatsen er udviklet for at hjælpe virksomhederne med at rekruttere næste generation. Støtten skal ske ved at gøre det lettere og mere attraktivt at være dem, der uddanner.

Louise Pihl er sat i spidsen for initiativet. Hun kommer med erfaringer fra uddannelsesområdet fra sin tid som underdirektør i Dansk Byggeri.

- I DI Lærlingeindsatsen skal vi bidrage til, at gøre det lettere for vores medlemmer at få de lærlinge, de har brug for og at endnu flere virksomheder finder det attraktivt at tage lærlinge. Der er brug for  dygtige håndværkere, og her kan  vi sammen med vores medlemmer være med til at gøre en forskel.. Det kræver en stor informationsindsats, som vi er klar til at sætte ind med, understreger Louise Pihl, der med sammenlægningen mellem Dansk Byggeri og DI nu er underdirektør i DI.

Løsninger i Lærepladsfællesskabet

For at få endnu flere til at vælge de håndværksmæssige uddannelser analyserer DI Lærlingeindsatsen store mængder data, ligesom enheden ser nærmere på de unges fremtidsønsker samt familiemæssige mønstre og traditioner.  Et af indsatsområderne er oprettelsen af ”DI Lærepladsfællesskabet”, hvor DI’s forskellige medlemsforeninger får skræddersyede løsninger til virksomhedernes behov og situation i netop deres branche.

- DI Lærepladsfællesskabet er for alle DI’s medlemmer, der ønsker at uddanne og brande sig på, at de tager et uddannelsesansvar, siger Louise Pihl og uddyber:

- Her får medlemmerne lettilgængelig vejledning og inspiration til de udfordringer, de møder i hverdagen med lærlingene. Og samtidig bliver DI Lærepladsfællesskabet omdrejningspunktet for, at vi kan komme ud og fortælle hele Danmark, at DI’s medlemsvirksomheder tager et stort ansvar og uddanner med stolthed, siger hun.

Relateret