Pension og forsikring til elever

Det afhænger af den enkelte overenskomst og elevens alder, om der skal betales pension til lærlinge og elever. For de elever, der ikke har krav på pension, skal der typisk tegnes en forsikringsordning. Her kan du læse om pension til elever i nogle af de mest udbredte overenskomster.

I de tre store overenskomster Industriens Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst og Fællesoverenskomst har alle elever og lærlinge krav på pension, når de fylder 20 år og har to måneders anciennitet. Det gælder også, når de fylder 20 år undervejs i uddannelsesforløbet.

Elever og lærlinge, der allerede er omfattet af pensionsordningen, inden de starter på uddannelsesaftalen, fortsætter med at være omfattet. Se de nærmere bestemmelser i overenskomsterne. 

Ikke krav om pension i alle overenskomster

På nogle overenskomster, f.eks. Funktionæroverenskomst for Handel, Transport og Service, skal der ikke betales pension til elever, uanset alder.

Forsikringsordninger

Elever, der ikke er omfattet af en arbejdsgiverbetalt pensions- eller forsikringsordning, har typisk krav på en elevforsikring med en række forsikringsydelser, der er defineret i overenskomsten. Vær opmærksom på, at disse ydelser kan variere fra overenskomst til overenskomst. Som virksomhed er I derfor nødt til at sikre jer, at den forsikringsordning, I opretter, dækker alle ydelserne.

Kravet om forsikringsordning gælder også de to måneder, hvor eleven er fyldt 20 år, men endnu ikke har opnået anciennitet til at have krav på pension.

Andre overenskomster

Vær også opmærksom på, hvilke pensions- og forsikringsordninger der gælder for elever og lærlinge, der skal følge en anden overenskomst end jeres egen, da pension og forsikring er en del af ”lønnen”. Og elever og lærlinge skal følge uddannelsesområdets overenskomst, hvad angår "løn". Som eksempel kan nævnes autolakerer-lærlinge, der skal følge malerfagets overenskomst, og lærlinge på transportområdet (f.eks. lageroperatørlærlinge), der skal følge Fællesoverenskomsten. Det gælder uanset, om I som virksomhed har den pågældende overenskomst eller ej.

 

Relateret