Aftalemuligheder

Der findes forskellige muligheder for at indgå en uddannelsesaftale. Den almindelige uddannelsesaftale dækker hele uddannelsesforløbet, men der er også mulighed for at indgå f.eks. en kort uddannelsesaftale og en kombinationsaftale.

Den almindelige uddannelsesaftale

Uddannelsesaftalen dækker hele uddannelsesforløbet forstået som hovedforløbet. Grundforløbet kan også være omfattet af uddannelsesaftalen, hvis virksomheden og lærlingen/eleven indgår aftale om det, men det er ikke et krav.

Virksomheden har det fulde uddannelsesansvar.

Kort uddannelsesaftale

En kort uddannelsesaftale er muligheden for at indgå en uddannelsesaftale for en kortere del af uddannelsesforløbet. En kort uddannelsesaftale skal omfatte mindst én skoleperiode og én praktikperiode.

En kort aftale er en mulighed for den virksomhed, der ikke kan eller ønsker at binde sig for et helt uddannelsesforløb fra starten.

Det er kun muligt at indgå en kort uddannelsesaftale mellem samme virksomhed og samme lærling/elev to gange. I særlige tilfælde er det muligt at få en dispensation og dermed kunne indgå en kort aftale tre gange.

Virksomheden har kun det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i sin egen aftaleperiode.

Hvis eleven ikke får en ny uddannelsesaftale, når den korte uddannelsesaftale udløber,  har eleven ret til at blive optaget i skolepraktik, hvis den valgte uddannelse udbydes med skolepraktik, og hvis eleven opfylder reglerne.

Ny mesterlære

Ny mesterlære er en uddannelsesaftale, der omfatter hele uddannelsesforløbet. I ny mesterlære indledes uddannelsen med praktisk oplæring i virksomheden istedet for, at eleven følger et grundforløb. Oplæringen kan suppleres med kortere skoleophold, der aftales nærmere med erhvervsskolen. Mesterlæreordningen forlænger ikke uddannelsens samlede varighed.

Virksomhederne bør være særligt opmærksomme på, at de har det fulde uddannelsesansvar. Den direkte start i virksomheden betyder, at der er et særligt behov for, at virksomheden inden for de første tre måneders prøvetid gennemfører en reel vurdering af, om elevens kompetencer og holdninger til uddannelsen står mål med kravene i et normalt uddannelsesforløb - afsluttet med svendeprøve. 

Kombinationsaftaler

En kombinationsaftale indgås, hvis flere virksomheder går sammen om at uddanne en elev. Det kan være, fordi de enkelte virksomheder ikke kan godkendes til - eller ikke ønsker at påtage sig - et helt uddannelsesforløb, eller at flere virksomheder ønsker at dele en elev.

Hver virksomhed indgår en selvstændig delaftale med eleven og er juridisk og uddannelsesmæssigt ansvarlig for sin del. Alle virksomhederne skal være godkendt til den pågældende del af uddannelsen. Alle delaftalerne skal foreligge fra uddannelsens start, og de enkelte delaftaler indgås på hver sin aftaleformular. Det skal fremgå af uddannelsesaftalen, hvilke perioder den enkelte virksomhed er ansvarlig for.

Restaftaler

Virksomheden kan indgå restaftaler med elever, der enten er i skolepraktik eller har gennemført en del af deres uddannelse hos en anden arbejdsgiver. 

Relateret indhold