Ferie for lærlinge og elever

Lærlinge og elever er omfattet af ferieloven, men der gælder også særlige regler for dem.

Lærlinge og elever er omfattet af ferieloven og optjener ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn efter lovens almindelige bestemmelser. Herudover er der særlige regler for lærlinge og elever i ferielovens § 9.

I det første og andet hele ferieår efter ansættelsen har elever ret til fuld ferie (25 dage) med løn, selv om de ikke har optjent feriegodtgørelse eller løn til hele ferien, altså uanset om eleven har været ansat hele det foregående kalenderår.

Hvis eleven starter på uddannelsesaftalen før 1. juli i et ferieår, er der ret til fem ugers betalt ferie i samme ferieår. Starter eleven efter 1. juli, er der ikke ret til betalt ferie i samme ferieår. Men mellem 1. oktober og 30. april er der ret til op til fem dages betalt ferie, hvis der er ferielukket i virksomheden.

I de tilfælde hvor eleven har optjent feriegodtgørelse i en anden ansættelse, skal dette trækkes fra/anvendes først.

Ny ferielov fra 2020

Når ferieloven ændres, vil det også indebære ændringer for lærlinge og elever. De vil blive nærmere beskrevet, når overgangsordningen er på plads.

Feriefridage

Overenskomsterne kan indeholde bestemmelser om feriefridage, der også kan omfatte lærlinge og elever. Tjek den pågældende overenskomst.

Relateret