Feriefridage

Feriefridage er betalte fridage ud over de 5 ugers ferie i ferieloven. Overenskomstdækkede medarbejdere har ret til et antal feriefridage. Ikke-overenskomstdækkede medarbejdere har som udgangspunkt ikke ret til feriefridage, men mange virksomheder har dog valgt at give alle medarbejdere feriefridage.

Kun overenskomstdækkede medarbejdere har krav på feriefridage

Overenskomstdækkede medarbejdere har ret til et antal feriefridage. I langt hovedparten af overenskomsterne er der tale om 5 feriefridage pr. ferieår. Medarbejderne skal i langt de fleste overenskomster have opnået en vis anciennitet for at have ret til feriefridage.

Ikke overenskomstdækkede medarbejdere har som udgangspunkt ikke ret til feriefridage. Mange virksomheder har dog valgt at give alle medarbejdere feriefridage. For de medarbejdere, der ikke er overenskomstdækkede, er det virksomhedens egne regler for feriefridage, der gælder.

Virksomheden placerer feriefridagene

Det er virksomheden, der fastlægger, hvornår medarbejderen skal holde sine feriefridage. Feriefridagene skal varsles med mindst 1 måneds varsel på samme måde som restferie.

Medarbejderne får løn på feriefridage

Medarbejderne får løn på feriefridage. Lønnen beregnes på samme måde som sygeløn. Det vil sige en betaling svarende til det lidte tab. Lønnen på feriefridage skal behandles ligesom almindelig løn. Der skal således beregnes pension, feriepenge og fritvalgsbidrag af beløbet.

Ikke afholdte feriefridage kan udbetales

Hvis medarbejderen ikke har holdt alle sine feriefridage inden ferieårets udløb, kan medarbejderen kræve at få de resterende dage udbetalt.

Industriens Overenskomst

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst skal stille krav om udbetaling inden 3 uger efter ferieårets udløb den 30. april.

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst, der fratræder, har ikke krav på at få ikke afholdte feriefridage udbetalt ved fratræden. De skal ligeledes vente til ferieårets udløb. Ubrugte feriefridage kan ikke overføres til næste ferieår.

Fællesoverenskomsten

På Fællesoverenskomsten skelnes der mellem medarbejdere ansat på timeløn og medarbejdere ansat på fuldlønsordning.

Medarbejdere ansat på timeløn modtager betaling fra deres frihedskonto, når feriefridage afholdes. Saldoen på frihedskontoen opgøres ved kalenderårets udløb og ved fratræden. Har den timelønsansatte medarbejder derfor ikke afholdt sine feriefridage enten ved kalenderårets udløb eller i forbindelse med fratræden, sker der automatisk udbetaling heraf.

Hvis feriefridagene – begrundet i en aftale mellem virksomheden og den ansatte – ikke afholdes, har medarbejdere ansat i henhold til fuldlønsordning ret til at få udbetalt værdien af de ikke afholdte feriefridage. Tilsvarende gælder hvis feriefridagene ikke holdes som følge af sygdom, tilskadekomst, barsel eller medarbejderens fratræden.

Feriefridage kan fravælges til fordel for indbetaling til fritvalg

På nogle overenskomster er der mulighed for at fravælge sine feriefridage og få dem indbetalt på en fritvalgskonto.

Industriens Overenskomst

For medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst gælder følgende regler:

  • Medarbejdere kan fravælge en eller flere af deres feriefridage mod at få en højere indbetaling på deres fritvalgslønkonto. 
  • For hver feriefridag, medarbejdere fravælger, får han eller hun 0,5 pct. af den ferieberettigede løn sat ind på fritvalgslønkontoen.
  • Medarbejderen skal hvert år inden den 1. april vælge om vedkommende fravælge en eller flere feriefridage.
  • Hvis medarbejderen vælger at beholde en eller flere feriefridage behandles de efter de almindelige regler for feriefridage.

Landsoverenskomsterne

For medarbejdere omfattet af Landsoverenskomst for kontor og lager samt Landsoverenskomst for butikker gælder følgende regler:

  • Medarbejdere kan fravælge en eller flere af deres feriefridage mod at få en højere indbetaling på deres fritvalgskonto. 
  • For hver feriefridag, fuldtidsansatte medarbejdere fravælger, får han eller hun værdien af 7,4 timer sat ind på fritvalgskontoen. For deltidsansatte anvendes en forholdsmæssig beregning. 
  • Medarbejderen skal hvert år i marts måned på Landsoverenskomst for butikker og senest 30. april hvert år på Landsoverenskomst for kontor og lager vælge om vedkommende vil fravælge en eller flere feriefridage.
  • Hvis medarbejderen vælger at beholde en eller flere feriefridage, behandles de efter de almindelige regler for feriefridage.

Fællesoverenskomst

På Fællesoverenskomsten findes der ikke nogen fritvalgskonto, og medarbejderne skal derfor ikke inden ferieårets begyndelse tage stilling til, hvor mange feriefridage, de vil have udbetalt.

Skabeloner

TRO- OG LOVEERKLÆRING - FERIEFRIDAGSTIMER

Hent
For medlemmer

I dybden med feriefridage

Få svar på, hvilke medarbejdere der har ret til feriefridage, hvor mange feriefridage medarbejdere kan holde, om feriefridage kan overføres til et nyt ferieår, om feriefridage kan holdes i en opsigelsesperiode, om lærlinge og weeekendarbejdere har ret til feriefridage – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 16.04.19

Se også

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter