Fritvalgs Lønkonto

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst har en Fritvalgs Lønkonto til opsparing af løn til brug på søgnehelligdage m.m. eller til ekstra indbetaling til pension.

Både timelønnede og funktionærer har fritvalgs lønkonto

Alle medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst er omfattet af ordningen. Det gælder også unge, lærlinge og elever. Der er ikke noget anciennitetskrav. Medarbejdere har ret til en Fritvalgs Lønkonto fra ansættelsens start.

Medarbejdere, der ikke er overenskomstdækkede, har ikke ret til en Fritvalgs Lønkonto. Det gælder endvidere også for ledere omfattet af Lederaftalen

De forskellige bidrag

På Fritvalgs Lønkontoen skal virksomheden i forbindelse med hver lønkørsel indsætte følgende bidrag:

  • Alle der har en Fritvalgs Lønkonto har ret til et bidrag på 5 pct. af den ferieberettigede løn. 
  • Medarbejdere, der ikke får løn på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage (typisk timelønnede medarbejder) har derudover ret til et bidrag på 4 pct.  
  • For hver af de 6,67 feriefridage, som medarbejderen har fravalgt, skal I indbetale yderligere 0,375 pct.  
  • Medarbejdernes Fritvalgs Lønkonto vil således være på minimum 5 pct. og maksimum 11,5 pct. af den ferieberettigede løn

Betaling på søgnehelligdage eller pension

Beløbet på Fritvalgs Lønkontoen kan medarbejderen bruge enten til betaling i forbindelse med frihed eller til en ekstra pensionsindbetaling. Medarbejderen kan vælge at få udbetalt et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen i forbindelse med afholdelse af søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage, ferie eller børneomsorgsdage.

Endvidere kan fritvalgskontoen bruges til at financiere seniorfridage. 

Medarbejderen kan ligeledes vælge at få hele eller en del af sin fritvalgsopsparing indbetalt løbende til pension. 

Medarbejderen vælger hvert år

Hvert år inden den første april vælger medarbejderen, hvordan indbetalingerne til Fritvalgs Lønkontoen skal være det kommende ferieår.

Seniorordning

Seniorordning finansieres ved hjælp af Fritvalgs Lønkontoen Hvis medarbejderen vælger at holde et antal seniorfridage får de udbetalt et beløb fra fritvalgslønkontoen svarende til løn under sygdom.

Endvidere kan medarbejderen fra 5 år, før vedkommende går på seniorordning, sætte værdien af ikke afholdte feriefridage ind på Fritvalgs Kontoen.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

For medlemmer

I dybden med Fritvalgs Lønkonto

Få svar på, hvem er berettiget til hvilke bidrag, om ledere, lærlinge og elever er omfattet af Fritvalgs Lønkontoen, hvad beregningsgrundlaget for bidrag til Fritvalgs Lønkontoen er – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 16.04.20

Se også

 

FÅ RÅDGIVNING

I Juravagten sidder DI’s eksperter i personalejura klar til at hjælpe dig, uanset om du har overenskomst eller ej.  Åbningstid er mandag-torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-16

Er du fra industrivirksomhed på Industriens Overenskomst?
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)


Er du fra en byggevirksomhed?
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Er du fra en transportvirksomhed?
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

Har du spørgsmål om funktionærer?
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Er du fra en service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed?
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

  Skriv til Juravagten

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter