Fritvalgs Lønkonto

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst har en Fritvalgs Lønkonto til opsparing af løn til brug på søgnehelligdage m.m. eller til ekstra indbetaling til pension.

Både timelønnede og funktionærer har fritvalgs lønkonto

Alle medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst er omfattet af ordningen. Det gælder også unge, lærlinge og elever. Der er ikke noget anciennitetskrav. Medarbejdere har ret til en Fritvalgs Lønkonto fra ansættelsens start.

Medarbejdere, der ikke er overenskomstdækkede, har ikke ret til en Fritvalgs Lønkonto. Det gælder endvidere også for ledere omfattet af Lederaftalen. Se nærmere om dækningsområdet for Industriens Funktionæroverenskomst her.

De forskellige bidrag

På Fritvalgs Lønkontoen skal virksomheden i forbindelse med hver lønkørsel indsætte følgende bidrag:

  • Alle medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst uden undtagelse skal have et bidrag på 6 pct. af den ferieberettigede løn.Overenskomstdækkede medarbejdere, der ikke får løn på søgnehelligdage og overenskomstmæssige fridage (typisk timelønnede medarbejder) har derudover ret til et bidrag på 4 pct. Funktionærer og funktionærlignende har  ikke ret til den betaling, da de får fuld løn på de nævnte dage.  
  • Feriefridage medarbejdere får tildelt 1. september og som medarbejderen har fravalgt, skal I indbetale yderligere 0,5 pct. pr. fravalgt feriefridag. For hver af de 6,67 feriefridage, som medarbejderen har fravalgt med virkning fra 1. maj 2020, skal I indbetale yderligere 0,375 pct.  
  • Medarbejdernes Fritvalgs Lønkonto vil således være på minimum 6 pct. og maksimum 12,5 pct. af den ferieberettigede løn.

Bidraget på 6 pct. reguleres . 1. marts 2022 til 7 pct. af den ferieberettigede løn. Ændringen af fritvalgsbidraget har virkning fra begyndelsen af den lønperiode, hvor 1. marts indgår.

Betaling på søgnehelligdage eller pension

Beløbet på Fritvalgs Lønkontoen kan medarbejderen bruge enten til betaling i forbindelse med frihed eller til en ekstra pensionsindbetaling. Medarbejderen kan vælge at få udbetalt et beløb fra Fritvalgs Lønkontoen i forbindelse med afholdelse af søgnehelligdage, overenskomstmæssige fridage, ferie, børneomsorgsdage, børns lægebesøg eller barns 2. hele sygedag.

Endvidere kan fritvalgskontoen bruges til at finansiere seniorfridage. 

Medarbejderen kan ligeledes vælge at få hele eller en del af sin fritvalgsopsparing indbetalt løbende til pension. 

Medarbejderen vælger hvert år

Hvert år inden 1. august vælger medarbejderen, hvordan indbetalingerne til Fritvalgs Lønkontoen skal være det kommende ferieår.

Seniorordning

Seniorordning finansieres ved hjælp af Fritvalgs Lønkontoen. Hvis medarbejderen vælger at holde et antal seniorfridage, får medarbejderen udbetalt et beløb fra fritvalgslønkontoen svarende til løn under sygdom.

Endvidere kan medarbejderen fra 5 år, før vedkommende går på seniorordning, sætte værdien af ikke afholdte feriefridage ind på Fritvalgs Kontoen.

Læs mere om seniorordningen i Industriens Overenskomster her.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

For medlemmer

I dybden med Fritvalgs Lønkonto

Få svar på, hvem er berettiget til hvilke bidrag, om ledere, lærlinge og elever er omfattet af Fritvalgs Lønkontoen, hvad beregningsgrundlaget for bidrag til Fritvalgs Lønkontoen er – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 15.03.21

Se også

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter