Seniorordning i industriens overenskomster

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst har mulighed for hvert år at holde et antal seniorfridage. Seniorfridagene kan afholdes, når medarbejderen har 5 år tilbage til folkepensionsalderen.

Afholdelse af seniorfridage er en ret for medarbejderen og medarbejderen skal før 1. april give virksomheden besked om, hvorvidt og hvor mange seniorfridage medarbejderen ønsker at holde i det efterfølgende ferielov.

Når den nye ferielov træder i kraft, så vil medarbejderen først skulle give virksomheden besked 1. august. Bemærk, at dette først gælder fra 2021.

Seniorfridagene afholdes uden løn men medarbejderen kan hæve et beløb fra sin fritvalgslønkonto til finansiering af dagene. Det er også muligt for medarbejderen at konvertere en del af medarbejderens pensionsindbetaling til betaling til fritvalgskontoen for at finansierer yderligere seniorfridage.

Hvor stor en del af pensionsbidraget, der kan konverteres til betaling til fritvalgslønkontoen afhænger af medarbejderens løn.

Der er ikke noget maksimum for hvor mange seniorfridage medarbejderen kan holde. Det afhænger alene af, hvor stor en indbetaling, der er til fritvalgslønkontoen.

Skabeloner

Skabelon til seniorordning

Hent
For medlemmer

I dybden med seniorordning i industriens overenskomster

Få svar på, hvor gammel skal man være for at holde seniorfridage, hvor mange kan man holde, og hvordan bliver de finansieret – og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.06.21

Se også

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter