Betaling ved graviditet og barsel

Medarbejdere, der holder orlov i forbindelse med graviditet og barsel, har i visse perioder ret til barselsdagpenge. Alt efter om medarbejderen er funktionær eller overenskomstdækket, har de ret til perioder med halv eller fuld løn.

Barselsdagpenge

Alt efter om medarbejderen er mor eller far, har medarbejderen ret til barselsdagpenge i følgende perioder :

  • 4 ugers graviditetsorlov til moderen før fødslen (4 eller 1 uges orlov til adoptanter afhængigt af, om barnet modtages i udlandet eller i Danmark)
  • 14 ugers barselsorlov til moderen efter fødslen
  • 2 ugers fædreorlov til faderen efter fødslen
  • 32 ugers forældreorlov til forældrene tilsammen efter barselsorloven

Ret til løn under barsel og graviditet

Medarbejderens ret til løn under barsel afhænger af, om vedkommende er funktionær eller timelønnet.

Funktionærer

Kvindelige funktionærer har ret til halv løn fra 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter.

Funktionærer omfattet af overenskomst

Funktionærer, der er omfattet af en overenskomst, kan herudover have ret til fuld løn i hele eller dele af orloven. Perioden afhænger af den enkelte overenskomst. Det er ofte et krav, at medarbejderen har 9 måneders anciennitet i virksomheden.

Medarbejdere omfattet af overenskomst

De fleste overenskomster på DI’s område giver ret til:

  • Fuld løn fra 4 uger før forventet fødsel til 14 uger efter
  • 2 ugers fuld løn under fædreorlov
  • Fuld løn i 16 uger af forældreorloven. De 16 uger skal holdes, inden barnet er 1 år gammel. Den forælder, der har haft barselsorlov har ret til 5 ugers orlov og den anden forældre har ret til 8 uger. De sidste 3 uger ydes enten til den ene eller anden forælder. Forældrene også kan vælge at dele de 3 uger imellem sig.

Adoptanter

Adoptanter har krav på samme betaling som biologiske forældre, efter de har modtaget barnet.

Det er en forudsætning for at få løn under barsel, at virksomheden er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats.

Skabeloner

Tro- og loveerklæring ved fravær (fraværsdokumentation)

Hent
For medlemmer

I dybden med betaling ved graviditet og barsel

Få svar på, hvor mange uger medarbejderen har ret til barselsdagpenge, hvilke betingelser medarbejderen skal opfylde for at få barselsdagpenge, hvordan barselsdagpengene bliver udbetalt, om medarbejdere har ret til at gå til graviditetsundersøgelser, om en medarbejder på barsel skal have løn, og hvad virksomheden skal betale i pensionsbidrag.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 28.01.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter