Læge, jordemoder og fødselsforberedelse

En gravid medarbejder har ret til fravær, når hun skal til forebyggende graviditetsundersøgelser, herunder læge og jordemoder, og det ikke er muligt at få placeret undersøgelserne uden for arbejdstiden.

Ifølge barselsloven har medarbejderen krav på dagpengesatsen under fraværet. Arbejdsgiveren er herefter forpligtet til - uden refusionsmulighed – at afholde udgifterne svarende til dagpengesatsen i forbindelse med medarbejderens fravær.

Dette udgangspunkt kan dog være fraveget ved overenskomst, individuelle kontraktforhold eller i virksomhedens personalehåndbog. Undersøg derfor altid, hvad der står i jeres personalehåndbog, mv. 

Af administrative hensyn vælger mange virksomheder alligevel at betale fuld løn til deres gravide medarbejdere, når de er til forebyggende graviditetsundersøgelser.

Skabeloner

Tro- og loveerklæring ved fravær (fraværsdokumentation)

Hent

Artikel opdateret den 01.01.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter