Orlov uden løn

Som udgangspunkt har en medarbejder i en privat virksomhed ikke ret til orlov fra arbejdet, med mindre medarbejderen har en lovbestemt ret.

Medarbejderens ret til orlov

Som udgangspunkt har en medarbejder i en privat virksomhed ikke ret til orlov fra arbejdet, med mindre medarbejderen har en lovbestemt ret efter reglerne om barselsorlov, orlov til pasning af alvorligt syge hospitalsindlagte børn eller pasning af alvorligt syge nærtstående. Derudover har medarbejderen ret til orlov hvis han eller hun skal aftjene værnepligt eller udføre borgerligt ombud.

Ønsker en medarbejder at holde et år fri for at rejse jorden rundt, er det altså op til arbejdsgiveren om  virksomheden ønsker at imødekomme medarbejderens ønske.

Værnepligt

En værnepligtig mand eller kvinde har ret til fravær fra arbejdet på grund af aftjening af værnepligt. Den værnepligtige er særligt beskyttet mod afskedigelse, hvilket indebærer, at en arbejdsgiver ikke må afskedige en medarbejder på grund af aftjening af værnepligt.

Underretning om indkaldelse

Medarbejderen skal underrette arbejdsgiveren om tidspunktet for indkaldelsen senest to uger efter, at han eller hun har modtaget indkaldelsen. Underretter medarbejderen ikke arbejdsgiveren inden for rette tid kan ansættelsesforholdet anses for opsagt fra lønmodtagerens side til det tidspunkt, hvor hjemsendelsen finder sted. Dette gælder uanset længden af medarbejderens almindelige opsigelsesvarsel.

Underretning om hjemsendelse

Ligeledes skal den værnepligtige senest 14 dage efter modtagelse af meddelelse om det forventede hjemsendelsestidspunkt underrette arbejdsgiveren om, hvornår han eller hun påregner at genoptage arbejdet efter aftjent værnepligt.

Hjemsendes den værnepligtige før tid, skal han eller hun senest 14 dage efter hjemsendelsen underrette arbejdsgiveren herom.

Borgerligt ombud

Et borgerligt ombud er et arbejde man som borger kan blive pålagt og er forpligtet til at varetage. Dette kan f.eks. være indkaldelse som domsmand eller nævning.

En medarbejder er som udgangspunkt berettiget til orlov, hvis medarbejderen indkaldes som domsmand eller nævning.

Der findes ikke en begrænsning for, hvor længe medarbejderen skal have fri for at varetage borgerligt ombud.

Skabeloner

Tro- og loveerklæring ved fravær (fraværsdokumentation)

Hent

Reglerne

Barselsloven

Artikel opdateret den 01.01.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter