Getty Images

15.11.19 HR, Ledelse og Uddannelse Nyheder

Håndtering af ledelsesparadokser er ’både-og’ og ikke ’enten-eller’

Problemer er som bekendt til for at blive løst, men ikke alle problemer kan løses, og nogle problemer har det med at dukke op igen og igen, selv når man synes, at de er blevet løst. Formodentlig fordi de ikke ’bare’ er problemer, men paradokser, som ikke kan løses, men i stedet skal håndteres.

Mange ledere er optagede af at skabe resultater, at beslutte, at være handlekraftige og leve op til de forventninger, der knytter sig til ledelsesopgaven. Derfor kan det virke noget provokerende at påstå, at det er en kernekompetence som leder ikke at eksekvere. Men hvis du vil lykkes som leder i en kompleks hverdag fuld af ledelsesparadokser, skal du kunne udholde ikke at træffe ’enten-eller-beslutninger’.

Dilemmaer og paradokser flyder ofte sammen i hverdagen

Dilemmaer kan være bøvlede at forholde sig til, men det gode ved dilemmaer er, at du kan træffe en beslutning. Dilemmaer er ’enten-eller-udfordringer’, og selvom de kan være vanskelige, er det rent faktisk muligt at tage en beslutning og komme videre. Paradokser er ’både-og-udfordringer’, og de kræver en helt anden ledelsesmæssig tilgang end dilemmaer.

Ledelsesparadokser opstår og består i et spændingsfelt af modsatrettede ønsker og behov, og fordi du ikke kan vælge det ene frem for det andet, må du kunne balancere dine handlinger og beslutninger afhængigt af, hvad opgaven kalder på. Det kan eksempelvis være balancen mellem drift og udvikling, globalt og lokalt, leadership og management, tillid og kontrol. For alle paradokser gælder, at det ikke er et spørgsmål om at vælge det ene fremfor det andet, men at finde den optimale balance mellem de to sider af paradokset.

Du kan ikke ’fikse’ dine ledelsesparadokser

Kompleksiteten i et ledelsesparadoks betyder, at du ikke kan ’fikse’ problemet her og nu. Og når både din leder og dine medarbejdere efterspørger en klar beslutning og tydelig eksekvering, kan det opleves som vagt, at du vælger at bruge tid og energi på at folde ledelsesparadokset ud for at blive klogere på, hvilke perspektiver der gemmer sig i paradokset. Men det er vigtigt at bruge tid på det, fordi perspektiverne kan være medvirkende til, at du finder den – for en tid – rette balancering og håndtering af paradokset.

   

LEDER:BOX

LEDER:BOX i december får du inspiration til, hvordan du kan håndtere dine ledelsesparadokser, så de ikke kommer i vejen for de mål, du gerne vil nå sammen med dine medarbejdere.

Du kan læse mere og tilmelde dig LEDER:BOX her.

Du er også velkommen til at kontakte Susanne Praefke Svendsen på sps@di.dk eller Danielle Bjerre Lyndgaard på dbl@di.dk hvis du har nogen spørgsmål.

o 

Håndtering af ledelsesparadokser i praksisDenne gang handler LEDER:BOX om håndtering af paradokser i ledelse.

 

DIs strategiske lederuddannelse arbejder vi med et stærkt fokus på håndtering og balancering af ledelsesparadokser. Du kan læse mere om forløbet her.