Vi rådgiver dig

Women on Board's Advisory Board

Mød medlemmerne i Advisory Boardet

Anne Kathrine Steenbjerge

Anne Kathrine Steenbjerge 

Anne Kathrine Steenbjerge har 8 års erfaring som bestyrelsesmedlem hos bl.a. Hede Nielsens Fond, Kim Johansen Transport A/S, Erria A/S og DI. Anne Kathrine har taget bestyrelsesuddannelsen på CBS Executive i 2014 og har siden 2009 været administrerende direktør for Ancotrans.

Hvad brænder du for i dit arbejdsliv?
At sammensætte de bedste teams og få skabt resultater sammen.

Hvorfor har du sagt ja til at sidde i Women on Board's Advisory Board?
Fordi jeg gerne vil være medvirkende til, at den store kvindelige talentmasse, som eksisterer, kommer langt mere i spil.

Hvad vil du lægge vægt på, når du læser ansøgningerne til Women on Board?
Motivationen for at lave bestyrelsesarbejde. Erfaring og særlige kompetencer.

Ib Enevoldsen

Ib Enevoldsen

Ib Enevoldsen er administrerende direktør for Rambøll i Danmark. Han har 25 års erfaring med at drive forretning i danske og internationale sammenhænge, hvor et stærkt blik for mangfoldighed er helt afgørende for at lykkes forretningsmæssigt. Ib er oprindeligt forskeruddannet, og R&D blev derfor tidligt en del af hans DNA.

Hvad brænder du for i dit arbejdsliv?
I min ledelse har jeg altid brændt for at sammensætte kompetencer og teams af mennesker på en måde, hvor der både sker en ny værdiskabelse og skabes solid forretning.

Hvorfor har du sagt ja til at sidde i Women on Board's Advisory Board?
Jeg vil meget gerne arbejde for, at mange flere kvinder tidligt overvejer forretningsledelse og bestyrelsesarbejde som en karrieremulighed. Teams, der er diverse, er dygtigere til forretningsudvikling. I min karriere har jeg oplevet, at mænd ingen fordele har fremfor kvinder i teknisk-matematiske fag, og at forskelle i valg af uddannelse og arbejde er ren tradition. Jeg bidrager gerne til at ændre den tradition, så mange flere kvinder overvejer teknisk-matematiske fag.

Hvad vil du lægge vægt på, når du læser ansøgningerne til Women on Board?
Jeg vil vægte forretningserfaring højere end bestyrelseserfaring. Jeg vil således fokusere på bred forskelligartet erfaring med forandringsudvikling og strategiimplementering kombineret med solid bundlinjeansvarserfaring.

 

Henriette Fenger Ellekrog

Henriette Fenger Ellekrog

Henriette Fenger Ellekrog har 15 års erfaring fra koncernledelsen i de fire børsnoterede selskaber TDC, SAS, Danske Bank og Ørsted. Hun har været medlem af bestyrelsen i DSB og er i dag medlem af bestyrelsen i det belgisk børsnoterede selskab NV Bekaert SA. Henriette er uddannet cand.ling.merc. fra CBS og er i dag koncerndirektør og CHRO i Ørsted.

Hvad brænder du for i dit arbejdsliv?
At arbejde med ledelse og forandring i virksomheder, der har en forretning med et klart formål, eller som gør en forskel for mange mennesker. Jeg har arbejdet med forandring af strategi, kultur, organisation, håndtering af kriser og global vækst.

Hvorfor har du sagt ja til at sidde i Women on Board's Advisory Board?
Jeg vil gerne være med til at prikke lidt hul i myten om, at der ikke er nok kvalificerede kvinder, og at det skulle være årsagen til, at vi ikke får rykket på kønsbalancen i bestyrelserne. Dette er en måde at hjælpe DI’s mange medlemsvirksomheder til en helt enkel og gratis adgang til et væld af kvalificerede kvinder.

Hvad vil du lægge vægt på, når du læser ansøgningerne til Women on Board?
Med Women on Board vil vi vise, at de kvalificerede kvinder er til stede. Derfor vil jeg lægge vægt på de relevante kvalifikationer ift. virksomheder i DI. Erfaring med forretningsledelse, internationale erfaringer og evt. bestyrelseserfaring er blandt væsentlige forhold, jeg vil kigge på.

Marion Hannerup

Marion Hannerup

Marion blev ansat i DI i 2012 som overordnet ansvarlig for at udvikle DI’s kommunikation og er særlig optaget af at skabe forståelse for den rolle og betydning, stærke virksomheder har for et stærkt Danmark – og omvendt.
Marion har godt 25 års erfaring som journalist, nyhedsredaktør, chefredaktør og administrerende direktør fra landsdækkende tv og aviser og har arbejdet med journalistik og kommunikation i både det private, det offentlige samt i danske såvel som internationale virksomheder. 

Hvad brænder du for i dit arbejdsliv?
Jeg brænder for at udvikle. Til – sammen med andre – hele tiden at se muligheder for at forbedre og forny vores måde at arbejde på og formidle på. Og til at gribe ideerne, opleve at de virker og glæde sig – sammen med andre - over en succes.
Og så brænder jeg for at være med til at skubbe til folks holdninger - for eksempel til omverdenens opfattelse af virksomhedernes rolle i samfundet

Hvorfor har du sagt ja til at sidde i Women on Board's Advisory Board?
Fordi virksomhederne, som Danmark lever af, skal have adgang til så mange talenter og så mangfoldig en talentmasse som muligt til deres bestyrelser. Og lige nu har de ikke øje for, hvor mange kvindelige talenter der faktisk er derude. Det kan vi vise dem med WOB.

Hvad vil du lægge vægt på, når du læser ansøgningerne til Women on Board?
Jeg vil lægge vægt på ledelseserfaring – gerne fra øverste trin, en sund økonomisk forståelse, samfundsforståelse og et internationalt udsyn.

Kinga Szabo Christensen

Kinga Szabo Christensen

Kinga Szabo Christensen

Kinga S. Christensen har 15 års erfaring med ledelse, strategisk forretningsudvikling og bestyrelsesarbejde - både i Danmark og internationalt. Kinga har været ansvarlig for DI’s bestyrelsesuddannelse i en årrække og har en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD. Kinga sidder også i bestyrelsen for alle DI’s udenlandske datterselskaber og har tidligere refereret til bestyrelser blandt andet som direktør i DI’s amerikanske selskab. 

Siden 2020 er Kinga en del af DI’s øverste ledelse og sidder i direktionen med ansvar for Rådgivning herunder Ledelse og Virksomhedsudvikling, hvor arbejdet med bestyrelser og topledelse er en del af hverdagen.

Hvad brænder du for i dit arbejdsliv?
Jeg brænder for at udvikle mennesker, skabe fremdrift - og jeg udfordrer altid det eksisterende.

Hvorfor har du sagt ja til at sidde i Women on Board's Advisory Board?
Diversitet på arbejdspladsen har altid fyldt meget i mit liv. Delvist fordi jeg selv startede mit arbejdsliv i Danmark som ung kvinde med en østeuropæisk baggrund og en accent, der aldrig forsvinder. Jeg har selv erfaret i mit arbejdsliv, at en blanding af køn, alder, oprindelse samt erfaring kan være med til at skabe bedre resultater. Jeg vil gerne fremme seje og dygtige kvinder, der kan bidrage positivt til dansk erhvervsliv. 

Hvad vil du lægge vægt på, når du læser ansøgningerne til Women on Board?
Helt klart ledelseserfaring, resultater og motivation til at arbejde i bestyrelser. International erfaring er også vigtigt for mig.