07.01.20 HR og ledelse Nyheder

Leder! Stil spørgsmål til hverdagens bæredygtighed

Der er kun en afmålt mængde tid og energi til rådighed, hvis en virksomhed skal blive ved med at levere i lang tid. Ledere skal have modet til at sige nej til nye muligheder, nej til overflødige procedurer eller nej til sin egen utålmodighed.

Et begreb, som for alvor er ved at vinde indpas i den ledelsesmæssige forståelse hos den moderne leder er ”bæredygtighed”. Det kan virke som endnu et ”buzz word”, som sådan set kun bidrager til at komplicere en travl hverdag som leder yderligere. Det lyder som ekstra arbejde, og det er der ikke brug for…. Der er nemlig rigeligt.

Det er faktisk hele pointen at der er rigeligt! Vi agerer i en kompleks verden, hvor hastighed, vækst og globalisering konstant øger kravene på organisationerne, ledere og medarbejdere.

Et ja burde måske først være nej

Hvis du som leder ikke forholder dig meget aktivt til de enorme handlemuligheder der ”burde” gribes for at skabe værdi her og nu, sker der en belastning af den energi der er til rådighed for de ønskede opgaver. Ved at sige ja pr. automatik tillader du et energi- og fokusmæssigt overforbrug, der belaster både medarbejdere og forretningen. Det er ikke bæredygtigt.

Det er naturligt for mange ledere at have en forståelse at det er deres opgave at holde fremdrift i opgaverne. Det glemmes dog ofte at fremdrift ikke er det samme som absolut vækst. Fremdrift er også et fokus på at forædle sit produkt eller sine processer.

Tre spørgsmål til en bæredygtig ledelseshverdag

Jeg foreslår her tre spørgsmål du kan stille sammen med dine medarbejdere eller leder kolleger. Disse tre spørgsmål skal sikre at de beslutninger, der træffes om handlinger her og nu, er truffet med et langsigtet og bæredygtigt perspektiv.

  

Har vi tid til det?

Er der med de opgaver vi har lige nu en tilstrækkelig reserve af tid, som tillader at den nye opgave kan blive planlagt, tilrettelagt og gennemført tilfredsstillende? Skal vi skabe tid ved at slette andre opgaver?

Får vi energi af det?

Bidrager den nye opgave til en situation, som giver mulighed til at bruge uudnyttede kompetencer, eller gøre os nødvendige erfaringer indenfor vores hovedopgave.

Har det et ægte strategisk formål?

Bringer den nye opgave os tættere på opfyldelse af vores strategi, eller længere fra? Og tager opgaven afsæt i ønsker om værdi fra markedet eller internt i gruppen?

Kan I svare ja til alle tre spørgsmål med overbevisning, så behøver du ikke være nervøs for bæredygtigheden. Så er valget afvejet i forhold de ressourcer der er til rådighed og den centrale opgave.

Er du i tvivl om et eller flere spørgsmål bør du sige nej ud fra en intention om bæredygtighed mellem opgave, ambition og muligheder.

Sune Lyng
Skrevet af:

Sune Lyng

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter