12.02.20 HR og ledelse Nyheder

Værdiskabende samarbejde mellem leder og medarbejder forebygger sygefravær

DI’s arbejdsmiljøkonference 3. marts 2020 er lige om hjørnet. I den anledning har vi talt med forsker og udviklingskonsulent Ulrik Gensby fra TeamArbejdsliv om, hvad der er medvirkende til en værdiskabende samarbejdskultur, som har for øje at reducere sygdom og fravær.

– Vi ved fra forskningen, at et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere har positiv betydning for forebyggelse af sygefravær. Det kan selvfølgelig være sin sag i en travl hverdag med ressourceknaphed. Men det behøver ikke være mere kompliceret end som så, for dybest set handler det værdiskabende samarbejde om at skabe fælles fodslag og skabe fornuftige rammer for dialog mellem ledere og medarbejdere. Når det er sagt, så ved vi også, at der er en række elementer af samarbejdet, som er særlig vigtige for at skabe værdi i forebyggelse og håndtering af fravær, udtaler Ulrik Gensby.

Ulrik Gensby kommer her med fire gode råd til håndtering af fravær i virksomheden:

Inkludér de organisatoriske aspekter

– Vi har hidtil været for fokuserede på det enkelte individ og ofte ikke kigget nok på de organisatoriske forudsætninger for fravær. Vi skal selvfølgelig tage hånd om den sygemeldte, men vi bør også have en parallel opmærksomhed på, hvordan fravær påvirker drift og opgaveløsning uden ekstra belastning af de øvrige medarbejdere. Resten af arbejdsgruppen påvirkes også af sygemeldingen, hvilket også skal håndteres for ikke at ende ud i en ond spiral af flere sygemeldinger. Idealsituationen er, at den sygemeldte vender tilbage til en organisation med overskydende ressourcer.

Sørg for at pleje relationerne

– De steder, hvor der er en god og tillidsfuld tone, er man ofte også bedre til at håndtere fravær. Helt grundlæggende handler det om at have fælles mål, dele viden og bruge et værdigt sprog, der anerkender forskellige behov, så udsagn og handlinger ikke bliver tillagt motiver eller forvrænget. Sørg derfor for at bygge bro mellem ledelse og arbejdsmiljø og pleje relationerne mellem ledere og medarbejdere, som vi traditionelt er så gode til herhjemme. Og det er jo typisk, fordi vi er i stand til at tage svære beslutninger i fællesskab og finde løsninger sammen uden at pege fingre.

Gør en dyd ud af at sikre fastholdelse

 Et tredje aspekt er vigtigheden af, at man som organisation gør en dyd ud af fastholdelse. Det gøres bedst ved, at man i fællesskab laver nogle principper for konkrete initiativer, så der ikke opstår tvivl eller uenighed i tilfælde af en sygemelding. Det gælder ikke mindst for de yngre generationer, der lægger stor vægt på kultur og værdier for at trives. Det giver fælles fodslag og retning og dermed et stærkt grundlag for samarbejde, herunder også omkring sygdom og fravær. Her er det vigtigt, at man som leder og organisation finder en god balance mellem principper, der både retter sig mod individet, kollektivet og forretningen.

Efterværn til opfølgning og læring

 Et sidste punkt er, hvad man kan kalde ”efterværn”, for det handler også om, hvad der sker efter en medarbejder er vendt tilbage i arbejde. Har man som organisation en ordentlig opfølgning på de igangsatte initiativer, så det kan vurderes, om de bliver fulgt til dørs og har virket? Og har vi lært noget? Og så selvfølgelig få det indarbejdet i praksis så procedurer og forhold i arbejdet kan tilpasses derefter.

Der er med andre ord nok at være opmærksom på, når en medarbejder bliver sygemeldt. Ofte ser vi, at virksomheder prøver at klare den ved at efteruddanne linjelederne. Og selvom uddannelse er vigtigt, så er det langt fra nok i sig selv. Virksomhederne bør i ligeså høj grad fokusere på at opruste samarbejdet og rammesætte tiltagene på en måde, så ledere og medarbejdere kan forebygge og håndtere fravær sammen.

Du kan møde Ulrik Gensby på DI’s arbejdsmiljøkonference 3. marts 2020.

  

DI's arbejds-miljø-konference

I Danmark arbejder vi konstruktivt for at skabe et godt arbejdsmiljø – men vi kan altid blive bedre.

Få inspiration og perspektiv på jeres arbejde med arbejdsmiljø. Kom og hør den nyeste viden og praktiske eksempler fra virksomheder, når DI åbner dørene til årets arbejdsmiljøkonference 3. marts 2020 på Hindsgavl Slot. Konferencen er målrettet dig, som dagligt arbejder inden for arbejdsmiljøområdet. På konferencen veksler vi mellem spændende oplæg i plenum og workshops. Du vil også møde de ansatte i DI's arbejdsmiljøafdeling, som er klar til sparring om arbejdsmiljøspørgsmål.

Se programmet og tilmeld dig her.

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter